کالیبراسیون فلومترها

شما می توانید دستگاه های اندازه گیری جریان را با سه روش کالیبره کنید:
  1. کالیبراسیون مرطوب با استفاده از جریان واقعی سیال
  2. بررسی اندازه گیری ابعاد فیزیکی و استفاده از شیروانی های تجربی مربوط به دبی جریان به این ابعاد
  3. کالیبراسیون خشک با استفاده از شبیه سازی جریان به وسیله وسایل الکترونیکی یا مکانیکی.

کالیبراسیون فلومترها

انجام اندازه گیری ها یا همان اصطلاحا کالیبراسیون فلومترها با استفاده از ترکیبی از چندین ابزار با هم کاری معمول است که برای کالیبراسیون انجام دهیم. در این میان کالیبره کردن بخش های مختلف این گونه سیستم با روش های مختلف عملی قابل قبول است.

در مورد فلومتر دارای فرستنده و نشانگر، یک روش معمول این است که فلومتر را به حالت مرطوب و فرستنده و نشانگر را به طور جداگانه به حالت خشک کالیبره می کنند. شما حتی در بیشتر اوقات می توانید خود فلومتر را به یک بخش اولیه خیس (بخشی که سیگنال جریان تولید می کند) و یک بخش ثانویه (بخشی که پردازش سیگنال را ارائه می دهد) تقسیم کرده و جدا کنید.

هر زمان که بخش‌هایی از یک سیستم را جداگانه کالیبره می‌کنید، نسبت‌های دقت را برای هر کالیبراسیون به حد کافی حفظ کنید و تا دقت کلی سیستم درست محاسبه گردد.

کالیبراسیون مرطوب

کالیبراسیون مرطوب، با استفاده از جریان واقعی سیال، معمولاً بالاترین دقت کالیبراسیون را برای یک فلومتر ارائه می‌دهد و در مواردی که دقت دستگاه دقدقه ی اصلی است یا زمانی که شکل فلومتر برای انجام روش‌های دیگر کالیبراسیون مناسب نیست، کاربرد دارد. فلومترهای دقیق معمولاً فرآیند کالیبراسیون مرطوب را در زمان ساخت سپری می کنند.

کالیبراسیون مرطوب پس از سرویس دستگاه نیز انجام می‌پذیرد. فاصله زمانی بین این کالیبراسیون ها بسته به تجربه کاربر با کار با فلومتر و اهمیت دقت در اندازه گیری ها متغیر است.

کالیبراسیون مجدد می تواند هم در تاسیسات سازندگان فلومتر،و هم در یک آزمایشگاه مستقل، و یا در محل کاربر (در صورت وجود امکانات کافی) انجام پذیرد. هنگام انجام کالیبراسیون در یک مرکز خارجی، محدوده جریان، تعداد نقاط اندازه گیری، و ویسکوزیته سیال (اگر از چیزی غیر از آب در دمای اتاق استفاده می‌کنید) را مشخص کنید.

اگر از فلومتر برای صورتحساب یا سایر اهداف حسابداری استفاده می کنید، ممکن است بخواهید که گواهی کالیبراسیون دریافتی و پس از تنظیم را دریافت کنید. نتایج به‌دست‌آمده، ارزیابی میزان خطای ممکن در کنتور را در حین استفاده، قبل از کالیبراسیون مجدد، ارزیابی می‌کند. اگر این خطا بزرگ است، تأثیر خطا را بر اندازه‌گیری‌های قبلی را ارزیابی کنید و مشخص کنید که آیا اقدامی اضافی لازم است یا خیر.

ما معمولاً کالیبراسیون های مرطوب را با آب، هوا یا سوخت های هیدروکربنی با استفاده از یک یا چند مورد از چهار استاندارد اصلی انجام می دهیم: مخازن وزن، مخازن حجمی، اعتبار گیرنده های لوله، یا فلومترهای مَستر.

استانداردهای وزن، حجم

این روش های کالیبراسیون زمانی که مخزن وزنی یا حجمی استاندارد در دسترس می باشند استفاده می شود. در روش کالیبراسیون استاتیک، جریان برای شروع آزمایش به سرعت شروع می شود، در طول آزمایش بدون نوسان می ماند و سپس در پایان آزمایش قطع می شود. قرائت کل انجام شده از فلومتر را با وزن یا حجمی که ثبت شده مقایسه کرده و عملکرد کنتور محاسبه می گردد.

روش سیستم استاتیک با فلومترهایی که حساسیت کمی نسبت به دبی پایین دارند بهترین عملکرد را دارد. اما به دلیل خطای موجود بخاطر جریان کم در ابتدا و انتهای این گونه آزمایش، این روش برای فلومترهای بهینه شده ای مثل فلومتر ورتکس کارایی ندارد.

روش استاندارد سنجی وزنی یا حجمی همچنین می تواند به صورت غیر استاتیک و کاملا پویا نیز انجام گردد. در این روش جریان قبل از شروع آزمایش با یک نرخ ثابت تنظیم می شود. قرائت فلومتر و وزن یا حجم اولیه به طور همزمان برای شروع آزمایش و دوباره پس از دوره جمع آوری مورد نظر برای پایان آزمایش خوانده می شود. سیستم های کاملاً پویا به عواملی مانند سرعت یا پاسخ و سایر مشکلات عمومی موجود در این روش دارای محدودیت های خود هستند.

شروع و توقف پویا هیبریدی

سیستم‌های شروع – توقف دینامیک هیبریدی، در میان روش کالیبراسیون وزنی و حجمی استاتیک معمولاً کالیبراسیون مایع دقیق‌تری را نسبت به سیستم‌های مطلق استاتیکی یا دینامیکی ارائه می‌کنند.

انجام این تست با منحرف کردن جریان مورد آزمون به داخل استاندارد آغاز شده و با منحرف کردن مجدد آن به خارج از سیستم کامل می گردد. سیگنال جریان، که باید دیجیتال باشد، توسط انحراف جریان روشن و خاموش می شود. این سیگنال عدد وزن یا حجم را پس از یک بازه زمانی مناسب و پس از یکنواخت شدن جریان می خواند و آن را با قرائت کل فلومتر مقایسه می کند.

بخش کلیدی این سیستم استانداردسنجی دینامیک (شروع – توقف) شیر تغییر دهنده یا همان منحرف کننده جریان است که جریان را به داخل و خارج از محفظه استاندارد هدایت می کند. در یک سیستم با طراحی خوب، زمان انحراف واقعی بسیار کمتر از زمان جمع‌آوری داده است و الگوی جریان از طریق منحرف ساز مستقل از سرعت جریان است.

در این شرایط، عامل محدود کننده در عدم قطعیت سیستم، دقت و وضوح اولیه استانداردهای وزن یا حجم است. با اعمال دقت در موارد ذکر شده می توانید خطاها را در شرایط آزمایشگاهی به کمتر از 0.1 درصد کاهش دهید. تعداد کمی از سیستم های کالیبراسیون از این نوع به دلیل اندازه و هزینه قابل استفاده در محیط کار اصلی فلومتر ها می باشند.

فلومتر های مَستر

شاید رایج‌ترین روش کالیبراسیون مرطوب، مقایسه خروجی کنتور تحت آزمایش با یک یا چند فلومتر است که در برابر استانداردها با دقت بالا گواهی گواهی گرفته اند. این فلومترها فلومترهای مَستر نامیده میشوند.

اگر فرآیند طراحی و نگهداری به درستی انجام گیرد، می‌تواند فلومترهایی را با حد 1% ± یا کمتر کالیبره کند. در انتخاب فلومترهای مستر مواردی مانند، محدوده مورد نظر، پایه تست، دقت مورد نیاز، خواص سیال آزمایش و افت مجاز را در نظر بگیرید.

نویسنده: توماس برگس

ترجمه در احیاگران

مقاله قبلی (فلو سوئیچ ها)

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی واژه ها و اصطلاحات تخصصی در ابزاردقیق و اتوماسیون Accuracy (دقت): درجه انطباق اندازه گیری یک ابزار با مقدار واقعی کمیت مورد اندازه گیری. Accuracy Class (کلاس دقت): یک سیستم طبقه بندی که میزان...

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند عبارتند از: در این مقاله سعی می گردد تا خلاصه ای از فعالیت های ابزاردقیق را برای علاقه مندان به این رشته را فراهم آوریم. تکنسین‌های ابزاردقیق در موضوعات گسترده‌ای مرتبط با سازوکاری صنعتی و سیستم‌های...

مراحل جامع رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق

مراحل جامع رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق

مراحل جامعی برای رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق را آورده‌ام: 1. شناسایی مشکل: ابتدا سعی نمایید مشکلی را که با آن روبه رو هستید را با شفافیت هرچه تمامتر تعریف کنید. این مشکلات می توانند شامل خواندن‌های نادرست، نقص در عملکرد نمایشگر یا خطاهای ارتباطی باشد. 2....

نزدیک به شما

ارتباط آسان و مستمر با مشتریان هدف ماست

تلفن

09151211239 مهندس رضا تاج

ایمیل

واتساپ

واتساپ

اینستاگرام

اینستاگرام

× در واتساپ در ارتباط باشید