انواع شیر ها و دریچه های صنعتی

انواع شیر ها و دریچه های صنعتی

انواع شیر ها و دریچه های صنعتی Axial valve – دریچه های محوری جریان  دریچه های محوری جریان ( Axial flow valve ) یکی از انواع شیر ها و دریچه های صنعتی هستند که با عملکرد قابل اعتماد ثابت شده به کاهش هزینه تعمیر و نگهداری و از دست رفتن زمان تولید کمک می کند....
× در واتساپ در ارتباط باشید