غلبه بر خوردگی در ابزاردقیق با سوپر آلیاژهای AL-6XN و هستلوی (HASTELLOY C-22)

غلبه بر خوردگی در ابزاردقیق با سوپر آلیاژهای AL-6XN و هستلوی (HASTELLOY C-22)

چگونه با بهره مندی از سوپر آلیاژهای AL-6XN و HASTELLOY C-22 (هستلوی) بر خوردگی غلبه کنیم؟ برای چه سیالی دارید از دبی سنج استفاده می کنید؟ خواص شیمیایی و فیزیکی محیط می تواند بر مواد سازنده دبی سنج و در نتیجه کار دستگاه تأثیر بگذارد و حتی موجب خوردگی تجهیزات گردد....
× در واتساپ در ارتباط باشید