اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی

در زیر به اصول و موارد عمومی که باید در بطور کلی در نصب فلومترهای مغناطیسی رعایت گردد پرداخته شده است. منبع توضیحات داده شده در زیر مرتبط با دستگاه پرومگ اندرس+هاوزر است. لیکن نکات گردآوری شده در اینجا مطالبی هستند که در بین انواع فلومترهای مغناطیسی با برندهای مختلف مانند کرونه، زیمنس، ABB، و یوکوگاوا مشترک می باشند.

1- دریافت، جا بجایی و انبارداری

 • پذیرش هنگام ورود

هنگام دریافت کالا موارد زیر را بررسی کنید
• بسته بندی و محتویات آن را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید.
• محموله را بررسی کنید، مطمئن شوید که چیزی کم نیست و کالا با سفارش شما مطابقت دارد

 • حمل و نقل

به دستورالعمل های زیر هنگام باز کردن بسته بندی و انتقال دستگاه به محل نهایی توجه کنید:
• وسایل را در جعبه و بسته بندی که تحویل داده می شوند حمل کنید.
• صفحات و درپوش های محافظ روی اتصالات را تا زمانی که دستگاه آماده نصب نیست برندارید، این مطلب بویژه در مورد سنسورهایی که پوشش PTFE دارند اهمیت دارد.

نکات ویژه در مورد دستگاه های فلنجی

احتیاط!

• روکش های محافظ فابریک چوبی نصب شده روی فلنج ها از آستر روی فلنج ها در حین نگهداری و حمل و نقل محافظت می کند. در مورد Promag L آنها علاوه بر نقش محافظ نقش نگهدارنده ی اتصالات فلنج ها را در جای خود را دارند. این درپوش ها را تا لحظه ی نصب دستگاه در داخل لوله باز نکنید.
• دستگاه های فلنج دار را در زمان حمل و نقل از محفظه فرستنده / ترانسمیتر یا محفظه اتصال (در مورد ورژن های کنترل از راه دور) بلند نکنید.

 • حمل و نقل دستگاه های فلنج دار DN ≤ 300

از تسمه های بافته شده استفاده کنید و تسمه را به دور محلهای اتصال دستگاه به خط ببندید. از زنجیر استفاده نکنید زیرا ممکن است به غلاف / محفظه ی دستگاه آسیب برساند.

هشدار!

لیز خوردن دستگاه میتواند منجر به آسیب دیدگی لوازم اندازه گیری شود. مرکز ثقل دستگاه اندازه گیری مونتاژ شده ممکن است بالاتر از نقاطی باشد که تسمه ها در اطراف آن بسته شده اند. بنابراین، همیشه مطمئن شوید که دستگاه به طور غیرمنتظره به دور محور خود نمی چرخد ​​یا نمی لغزد.

 

اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی

حمل و نقل دستگاه های فلنج دار DN ≤ 30

 

 • حمل و نقل دستگاه های فلنجی DN > 300

برای حمل و نقل، بلند کردن و قرار دادن سنسور در لوله کشی فقط از محل های مخصوص قلاب های فلزی روی فلنج های دستگاه استفاده کنید.

احتیاط!

از حمل سنسور ها با لیفتراک خودداری کنید. این کار باعث خم خوردگی پوشش و آسیب به سیم پیچ های مغناطیسی داخلی می شود.

اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی

حمل و نقل دستگاه های فلنجی DN > 300

 • انبارداری دستگاه ها

در زمان انبارداری دستگاه های ابزار دقیق لطفا به موارد زیر توجه کنید:

• دستگاه اندازه گیری را به گونه ای بسته بندی کنید که برای نگهداری (و حمل و نقل) از آن در برابر ضربه محافظت شود. بسته بندی اصلی / فابریک محافظت بهینه ای را فراهم می کند.

• دمای انبار کالای مربوطه باید در محدوده دمای عملیاتی تعریف شده برای سنسورهای دستگاه باشد.

• تا زمانی که برای نصب دستگاه آماده نیستید، صفحات یا درپوش های محافظ روی اتصالات دستگاه را برندارید. این امر به ویژه در مورد سنسورهایی با پوشش PTFE اهمیت دارد.

• دستگاه اندازه گیری باید در هنگام نگهداری از تابش نور مستقیم خورشید محافظت شود تا از افزایش دمای دستگاه به بیش از سطح قبول جلوگیری شود.

• محل نگهداری را به گونه ای انتخاب کنید که رطوبت در اطراف دستگاه اندازه گیری تجمع نکند. این امر مانع هجوم قارچ ها و باکتری ها می شود که در غیر این صورت میتوانند به روکش دستگاه آسیب برساند.

2- شرایط نصب

 • محل نصب

تشکیل حباب هوا یا گاز در لوله اندازه گیری می تواند منجر به افزایش خطاهای اندازه گیری شود.

از نصب دستگاه در مکان های زیر اجتناب کنید:

• بالاترین نقطه یک خط لوله. خطر تجمع هوا!
• مستقیماً در بالای یک خط لوله عمودی خروجی با جریان ریزش آزاد.

 

اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی

محل نصب

 • نصب و راه اندازی دستگاه اندازه گیری نسبت به محل پمپ

سنسور را در سمت ورودی پمپ نصب نکنید. این احتیاط برای پیشگیری از احتمال ایجاد کاهش فشار و در نتیجه به وجود آمدن خطر آسیب دیدگی به پوشش لوله ابزار اندازه گیری می شود. نصب دمپرهای پالس در سیستم هایی که دارای پمپ های رفت و برگشتی، دیافراگمی یا پریستالتیک می باشند ممکن است ضرورت یابد. اطلاعات مرتبط با استقامت دستگاه را در برابر لرزش و ضربه را در دفترچه مشخصات فنی دستگاه مطالعه نمایید.

اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی

نصب و راه اندازی پمپ

 

 • لوله های نیمه پر

لوله های دارای فضای خالی و شیب نیاز به طراحی و پیش بینی محل تخلیه در قسمت تحتانی دارند.
قابلیت تشخیص خالی بودن لوله با تشخیص لوله های خالی یا نیمه پر نقش حفاظتی مضاعفی را ارائه می دهد.

احتیاط!

خطر تجمع مواد جامد.

سنسور را در پایین ترین نقطه ی لوله یا محل تخلیه نصب نکنید. توصیه می شود یک شیر تخلیه تمیز کننده نصب گردد.

اصول نصب پرومگ ۵۰

نصب در لوله نیمه پر

 • نصب دستگاه در ابتدای خط لوله با افت ارتفاع ≥ 5 متر

یک سیفون یا یک دریچه تخلیه در پایین دست سنسور در لوله های با شیب زیاد که اختلاف ارتفاع آنها h ≥ 5 متر (16.4 فوت) است نصب کنید. این عمل احتیاطی برای جلوگیری از کاهش فشار و در نتیجه خطر آسیب رسیدن به پوشش داخلی / لینیر لوله دستگاه اندازه گیری می باشد.

این اقدام همچنین از از دست دادن پرایم سیستم جلوگیری می کند که می تواند باعث ایجاد حفره های هوا شود. اطلاعات مربوط به مقاومت آستر داخلی / لینیر دستگاه در برابر خلاء جزئی را می توانید در کاتالوگ مشخصات فنی دستگاه مطالعه کنید.

اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی

اقدامات برای نصب دستگاه، قبل از خط لوله با افت ارتفاع
1 دریچه هواکش
2 سیفون لوله
h طول لوله با افت ارتفاع

 • جهت و زاویه نصب

موقعیت و جهت گیری بهینه دستگاه باعث پیشگیری از تجمع گاز و هوا، و همچنین جلوگیری از رسوب در لوله ی وسیله اندازه گیری می شود. با این وجود، دستگاه Promag با قابلیت مضاعف خود در تشخیص لوله خالی (EPD) این اطمینان را برای تشخیص در لوله های نیمه پر ارائه می دهد، به عنوان مثال، در مورد سیالات گاز زدایی یا فرآیند با فشار متغیر:

• مدار تمیز کننده الکترود (ECC)
• تشخیص لوله خالی (EPD)
• الکترودهای اندازه گیری قابل تعویض برای سیالات ساینده

 • حالت نصب عمودی

این حالت نصب دستگاه برای سیستم های لوله کشی خود تخلیه و حالت ادقام با سیستم تشخیص لوله خالی ایده آل است.

اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی

جهت گیری عمودی

 • حالت نصب افقی

در حالت نصب افقی، صفحه الکترود دستگاه اندازه گیر نیز باید بصورت افقی قرار گیرد. این امر از قطع کوتاه ارتباط دو الکترود اندازه گیر بوسیله ی حباب های هوا جلوگیری می کند.

توجه!

قابلیت تشخیص لوله خالی (EPD) دستگاه فقط زمانی درست عمل می کند که دستگاه اندازه گیری به صورت افقی نصب شده باشد و محفظه فرستنده / ترانسمیتر رو به بالا باشد. در غیر این صورت، اگر لوله اندازه گیری فقط تا حدی پر یا خالی باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سیستم تشخیص لوله خالی پاسخ دهد.

اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی

حالت نصب افقی
1 الکترود EPD برای تشخیص لوله های خالی (بجز Promag D و Promag H و (DN 2 تا 15؛ 1/12 اینچ تا ½ اینچ))
2 الکترودهای اندازه گیری برای تشخیص سیگنال
3 الکترود مرجع برای یکسان سازی پتانسیل ( بجز Promag D و H)

 

 • ورودی و خروجی دستگاه

در صورت امکان، سنسور را در بالادست اتصالاتی مانند سوپاپ ها، قطعات T، زانویی و غیره نصب کنید.
برای دریافت اطلاعات با دقت ذکر شده برای دستگاه باید نحوه ورودی و خروجی بصورت زیر رعایت گردد:
• ورودی: ≥ 5 × DN

• خروجی خروجی: ≥ 2 × DN

 

اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی

ورودی و خروجی

 

 • لرزش

در صورتی لرزش خط فرآیند شدید است، لوله و سنسور را محکم کنید.

احتیاط!

 • اگر لرزش‌ها خیلی شدید هستند، توصیه می‌کنیم سنسور و فرستنده را جداگانه نصب کنید.

اطلاعات مربوط به میزان مقاومت دستگاه در برابر لرزش و شوک را در دفترچه اطلاعات فنی دستگاه مطالعه کنید.

اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی

اقدامات برای جلوگیری از لرزش دستگاه (L> 10 متر (32.8 فوت))

 • زیرساخت، نصب پایه ها

اگر قطر اسمی DN ≥ 350 است، سنسور را روی پایه ای با تحمل بار کافی نصب کنید.

هشدار!
خطر آسیب.
وزن دستگاه بر روی محفظه سنسور قرار نگیرد: محفظه ممکن است خم خورده و به سیم پیچ های مغناطیسی داخلی آسیب وارد گردد.

اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی

نصب صحیح برای قطرهای اسمی زیاد (DN ≥ 350)

 

 • آداپتور و تبدیل
  برای نصب سنسور در لوله های با قطر بیشترمی توان از آداپتورهای مناسب DIN EN 545 (کاهش کننده های دو فلنج) استفاده کرد.
  در سیالات با سرعت بسیار کند این امر باعث افزایش سرعت جریان و بهبود دقت اندازه گیری می شود. از نوموگرام زیر می توان برای محاسبه افت فشار ناشی از کاهنده ها و افزایش دهنده ها استفاده کرد.

توجه!

نوموگرام فقط برای مایعاتی با ویسکوزیته مشابه آب قابل استفاده است.
1. نسبت قطرهای d/D را محاسبه کنید.
2. از نوموگرام افت فشار را به عنوان تابعی از سرعت جریان (در پایین دست کاهش) و نسبت d/D بخوانید.

اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی

کاهش فشار ناشی از آداپتور / تبدیل ها

 

 • قطر اسمی و سرعت جریان

قطر لوله و سرعت جریان، قطر اسمی سنسور را تعیین می کند. میزان بهینه سرعت جریان بین 2 تا 3 متر بر ثانیه (6.5 تا 9.8 فوت بر ثانیه) است.
علاوه بر این، سرعت جریان (v) باید با خواص فیزیکی سیال مطابقت داشته باشد:
• v < 2 m/s (v < 6.5 ft/s): برای سیالات ساینده
• v > 2 m/s (v > 6.5 ft/s): برای سیالات تجمع شونده

توجه!
در صورت لزوم می توان سرعت جریان را با کاهش قطر اسمی سنسور افزایش داد

اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی

جریان توصیه شده (واحد SI)

اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی

جریان توصیه شده (واحد SI)

 

 • طول کابل اتصال

به منظور اطمینان از دقت اندازه گیری، هنگام نصب ورژن های غیر یکپارچه و جدا، دستورالعمل های زیر را رعایت کنید:

• کابل های ثابت را از داخل داکت ها و خرطومی های محافظ دار عبوردهید. تکان خوردن کابل ها می تواند باعث ایجاد خطا در سیگنال اندازه گیری شود ویژه در مورد سیال هایی که کند حرکت می کنند.
• کابل را به خوبی از دستگاههای الکتریکی و تجهیزات کلیدزنی جدا کنید.
• در صورت لزوم از یکسان سازی پتانسیل بین سنسور و فرستنده اطمینان حاصل کنید.
• حد مجاز برای طول کابل اتصال Lmax بنا به میزان رسانایی سیال تعیین می شود. حداقل رسانایی 20 μS/cm برای اندازه گیری آب عنصرزدوده مورد نیاز است. با وجود حداقل رسانایی مورد نیاز دستگاه به  5 μS/cm، اکثر مایعات را می توان اندازه گیری کرد.
• برای استفاده از قابلیت تشخیص لوله خالی (EPD)  طول کابل اتصال نباید از 10 متر (32.8 فوت) تجاوز نماید.

اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی

طول کابل مجاز برای نسخه راه دور
خاکستری = محدوده مجاز
Lmax = طول کابل اتصال بر حسب [m]
هدایت سیال در [μS/cm]

 • دستورالعمل نصب و راه اندازی

نصب سنسور Promag D
سنسور بین فلنج های لوله بوسیله ی کیت مخصوص نصب می شود. دستگاه از طریق شکاف های روی سنسور در مرکز قرار می گیرد.

توجه!
کیت نصب متشکل از پیچ و مهره های نصب، قطعات آببندی، مهره و واشر را می توان بصورت مجزا سفارش داد. در صورت نیاز برای نصب، آستین های مرکزی همراه دستگاه ارائه می شوند.

احتیاط!
هنگام نصب فرستنده در لوله، گشتاورهای لازم را رعایت کنید.

اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی

نصب سنسور
1 مهره
2 واشر
3 پیچ نصب
4 بوشن
5 واشر آب بندی

 

 • آب بندی

هنگام نصب سنسور، مطمئن شوید که آب بندی های استفاده شده در سطح مقطع لوله از آن بیرون نمی زند.

احتیاط!

خطر اتصالی! از ترکیبات آب بندی رسانای الکتریکی مانند گرافیت استفاده نکنید! این امر ممکن است باعث ایجاد یک لایه ی رسانای الکتریسیته در داخل لوله دستگاه اندازه گیری شود و سیگنال اندازه گیری را دچار اتصالی کند.

توجه!
از واشر آب بندی با درجه سختی لبه 70 درجه استفاده کنید.

 • نحوه ی سفت کردن پیچ (Promag D)

لطفا به موارد زیر توجه کنید:

• موارد ذکر شده در زیر برای رزوه های روغن کاری شده بیان شده است.
• همیشه پیچ ها را به صورت یکنواخت و به ترتیب مورب و مخالف محکم کنید.
• از سفت کردن بیش از حد پیچ ها که باعث تغییر شکل سطح واشر آب بندی یا آسیب رساندن به آب بندی دستگاه می شود خودداری کنید.

پایان مقاله “اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی”.

ترجمه و تنظیم: شرکت احیاگران ابزار دقیق تاج

 

 

شرکت احیاگران ابزار دقیق تاج با سابقه طولانی در عرصه تعمیر و بازسازی فلومترهای آسیب دیده و با کارنامه ای درخشان و مورد اعتماد صنایع حیاتی کشور آماده خدمت رسانی  در زمینه ابزار دقیق به تمام مجموعه های صنعتی کشور می باشد. آموزش ابزار اصول نصب فلومترهای مغناطیسید قیقابزار دقیق چیستتعمیرات ابزار دقیق تعمیرات تعمیرات زیمنس سنسور ماکروموشن ابزار دقیق شغل ابزار دقیق: فلومتر  کنترلر  کوریالیس  کوریولیس مس فلومتر نمایندگی اندرس هاوزر  نمایندگی زیمنس نمایندگی کرونه  نمایندگی ماکروموشن  نمایندگی میکروموشن

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ:

Operating Instructions Proline Promag 50 Electromagnetic flow measuring systemhttps://www.endress.com/en – access date: 28 Decemder, 2021

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی واژه ها و اصطلاحات تخصصی در ابزاردقیق و اتوماسیون Accuracy (دقت): درجه انطباق اندازه گیری یک ابزار با مقدار واقعی کمیت مورد اندازه گیری. Accuracy Class (کلاس دقت): یک سیستم طبقه بندی که میزان...

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند عبارتند از: در این مقاله سعی می گردد تا خلاصه ای از فعالیت های ابزاردقیق را برای علاقه مندان به این رشته را فراهم آوریم. تکنسین‌های ابزاردقیق در موضوعات گسترده‌ای مرتبط با سازوکاری صنعتی و سیستم‌های...

مراحل جامع رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق

مراحل جامع رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق

مراحل جامعی برای رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق را آورده‌ام: 1. شناسایی مشکل: ابتدا سعی نمایید مشکلی را که با آن روبه رو هستید را با شفافیت هرچه تمامتر تعریف کنید. این مشکلات می توانند شامل خواندن‌های نادرست، نقص در عملکرد نمایشگر یا خطاهای ارتباطی باشد. 2....

نزدیک به شما

ارتباط آسان و مستمر با مشتریان هدف ماست

تلفن

09151211239 مهندس رضا تاج

واتساپ

واتساپ

اینستاگرام

اینستاگرام

× در واتساپ در ارتباط باشید