کرونه ( KROHNE )

گروه کرونه ( KROHNE ) یک تولید کننده جهانی و ارائه دهنده ابزار دقیق فرآیند، راه حل های اندازه گیری و خدمات در بسیاری از صنایع است. این شرکت در سال 1921 تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در دویسبورگ، آلمان قرار دارد، و برای پروژه های ابزار دقیق در هر اندازه در بیش از 100 کشور خدمات ارائه می دهد. KROHNE مخفف نوآوری و بالاترین کیفیت محصول است و یکی از پیشروها در بازار صنعت فرآیند است.

این شرکت با بیش از 4000 نیروی کار در 11 کشور مختلف خط تولید دارد. شعار شرکت کرونه بر مبنای ارائه راه‌حل‌های مناسب برای مشتریان قرار داشته که سعی دارد با تکیه بر 1- محصولات و خدمات نوآورانه و با کیفیت بالا 2- کارکنان واجد شرایط و شایسته 3- مشارکت طولانی مدت و قابل اعتماد با مشتریان و شرکا به این هدف دست یابد.

ارزش های بنیادی در شرکت KROHNE شامل:

  • بین المللی بودن: تعهد قوی ما در خارج از کشور منجر به ایجاد نیروی کاری شده است که 80٪ در خارج از آلمان مستقر هستند، بنابراین ما می توانیم یک ارتباط محلی در نزدیکی مشتریان و شرکای تجاری خود ایجاد کنیم.
  • شراکت: مشارکت خوب و قابل اعتماد با مشتریان، تامین کنندگان و شرکای تجاری ما و تعامل محترمانه با یکدیگر اساس مهم فعالیت های ما است. بسیاری از شرکای سرمایه گذاری مشترک ما نیز کسب و کارهای خانوادگی هستند و این مشارکت ها با همکاری های طولانی مدت و بین نسلی مشخص می شوند.
  • فناوری: توسعه و اجرای مداوم فناوری، ادامه حیات ما را به عنوان یک شرکت مستقل و بلند مدت تضمین می کند
  • رشد پایدار: ما به عنوان یک کسب و کار خانوادگی به بلندمدت فکر می کنیم. سهامداران خانواده مالک نسبت به کارکنان و مشتریان متعهد هستند. ما هدف خود را برای تضمین رشد بین نسلی و پایدار تعیین کرده ایم
  • استقلال: ما به طور منظم بیش از 85٪ از سود را دوباره سرمایه گذاری می کنیم و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی خود را در سطحی کم زحمت و ایمن نگه می داریم که به ما این امکان را می دهد در زمان های دشوار بر مشکلات غلبه کنیم و استقلال شرکت را تضمین نماییم.
  • مشارکت: ما به کارکنان خود اجازه می دهیم در فرآیند تصمیم گیری شرکت کنند، ما آنها را از طریق مشارکت واجد شرایط می کنیم. هر کس این فرصت را دارد که ایده های خود را مطرح کند و همچنین آنها را اجرا کند
  • رویکرد باز به ایده‌ها و نظرات: چه از کارکنان، از مدیریت شرکت یا خانواده باشند: ما برای همه ایده‌ها و نظرات، حتی اگر غیرعادی باشند، ارزش قائلیم.
  • ارتباط فعال و باز: استفاده از روش غیررسمی برای خطاب کردن یکدیگر، آلمانی “Du” (فارسی “تو” بجای شما) یک رویه رایج و بخشی از فرهنگ شرکتی ما است که در سراسر ساختار شرکت رایج است، از اعضای هیئت مدیره تا کارگران و حتی بخش فروشگاه.

محصولات

محصولات شرکت کرونه شامل انواع جریان سنج (فلومتر)، سطح (لول متر)، دما، فشار، و آنالایزرهای فرآیند می باشد. که به همراه سنسورها، سیستم و سایر لوازم جانبی
و تحت طیف گسترده ای از فن آوری ها عرضه می گردند.

 

 

فلومترها یا جریان سنج های این شرکت بر اساس نوع سیال برای مایعات، گازها و بخار طراحی شده اند. که به دو صورت حجمی و جرمی جریان مایعات را کنترل می کنند.

فلومتر بر اساس حجم


 

 

کرونه | KROHNE | Krohne

 

 

 

 

 

OPTIFLUX 4400

Electromagnetic flowmeter for safety instrumented systems (SIS) and high-accuracy requirements

کرونه | KROHNE | Krohne

OPTIFLUX 1050

Electromagnetic flowmeter for basic applications with conductive liquids

کرونه | KROHNE | Krohne

OPTIFLUX 1100

Electromagnetic flowmeter for general applications with conductive liquids

کرونه | KROHNE | Krohne

OPTIFLUX 1300

Electromagnetic flowmeter for OEM applications, dosing systems and compact skids

کرونه | KROHNE | Krohne

OPTIFLUX 2050

Electromagnetic flowmeter for basic water and wastewater applications

کرونه | KROHNE | Krohne

OPTIFLUX 2100

Electromagnetic flowmeter for all standard water and wastewater applications

کرونه | KROHNE | Krohne

AF-E 400

Electromagnetic flowmeter for utilities and industrial automation

کرونه | KROHNE | Krohne

OPTIFLUX 2300

Electromagnetic flowmeter for advanced water and wastewater applications

TIDALFLUX 2300

Electromagnetic flowmeter for applications with partially filled pipes

WATERFLUX 3050

Electromagnetic flowmeter for basic water applications

WATERFLUX 3070

Electromagnetic water meter for district metering of potable water and custody transfer (CT) measurement

WATERFLUX 3100

Electromagnetic flowmeter for standard water applications

WATERFLUX 3300

Electromagnetic flowmeter for advanced water applications

POWERFLUX 4030

Electromagnetic flowmeter for nuclear applications

OPTIFLUX 4050

Electromagnetic flowmeter for basic applications with abrasive and aggressive liquids

FLEXMAG 4050

Electromagnetic flowmeter for single use biopharmaceutical applications

OPTIFLUX 4100

Electromagnetic flowmeter for standard applications with abrasive and aggressive liquids

OPTIFLUX 4300

Electromagnetic flowmeter for advanced process and custody transfer (CT) applications

POWERFLUX 4300

Electromagnetic flowmeter for nuclear applications

POWERFLUX 5030

Electromagnetic flowmeter for nuclear applications

OPTIFLUX 5100

Electromagnetic flowmeter for demanding applications with aggressive and abrasive media

OPTIFLUX 5300

Electromagnetic flowmeter for advanced process and master meter applications

POWERFLUX 5300

Electromagnetic flowmeter for nuclear applications

BATCHFLUX 5500

Electromagnetic flowmeter for demanding volumetric filling applications for a wide range of container sizes

BATCHFLUX 3100

Electromagnetic flowmeter for the volumetric filling of common container sizes

OPTIFLUX 6050

Electromagnetic flowmeter for basic hygienic applications

OPTIFLUX 6100

Electromagnetic flowmeter for hygienic standard applications

OPTIFLUX 6300

Electromagnetic flowmeter for advanced hygienic applications

فلومتر بر اساس جرم


OPTIMASS 6400

Coriolis mass flowmeter for advanced process applications

OPTIMASS 2400

Coriolis mass flowmeter for highest capacity bulk measurement

OPTIMASS 7400

Coriolis mass flowmeter for advanced process applications

OPTIMASS 1400

Coriolis mass flowmeter for universal applications and process control

OPTIMASS 3400

Coriolis mass flowmeter for low flow and dosing applications

OPTIMASS 7010

Coriolis mass flowmeter for advanced applications and process control

OPTIMASS 3010

Coriolis mass flowmeter for low flow and dosing applications

OPTIMASS 1010

Coriolis mass flowmeter for universal applications and process control

OPTIBATCH 4011

Coriolis mass flowmeter for linear and rotating filling machines

OPTIGAS 4010

Coriolis mass flowmeter for gas dispenser applications

OPTISONIC 3400

Ultrasonic flowmeter for liquid process applications

OPTISONIC 4400 HT

Ultrasonic flowmeter for high temperature liquids

New

OPTISONIC 6300 P

Ultrasonic clamp-on flowmeter for temporary flow measurement of liquids

OPTISONIC 6300

Ultrasonic clamp-on flowmeter for flow measurement of liquids

ALTOSONIC 5

Ultrasonic flowmeter for custody transfer (CT) measurement in upstream and midstream applications

ALTOSONIC III

Ultrasonic flowmeter for custody transfer (CT) measurement of liquid hydrocarbons

H250 M40

Variable area flowmeter for liquids and gases

H250 M8

Variable area flowmeter for liquids and gases

DK37 M8

Variable area flowmeter for advanced low liquid and gas flows

DK32/34

Variable area flowmeter for low liquid and gas flows

DK46/47/48/800

Variable area flowmeter for low flow gas or liquid applications and sample flow monitoring

VA40

Variable area flowmeter for basic applications

OPTISWIRL 4200

Vortex flowmeter for utility applications and energy management systems

OPTISWIRL 5080

Vortex flowmeter for high temperature applications

OPTISWIRL 2100

Vortex flowmeter for basic utility applications

فلومترها یا جریان سنج های این شرکت بر اساس نوع سیال برای مایعات، گازها و بخار طراحی شده اند. که به سه شگل حجمی و جرمی و حجم استاندارد جریان گازها را کنترل می کنند.

فلومتر بر اساس حجم


 
کرونه | KROHNE

OPTIMASS 6400

Coriolis mass flowmeter for advanced process applications

کرونه | KROHNE

OPTIMASS 2400

Coriolis mass flowmeter for highest capacity bulk measurement

کرونه | KROHNE

OPTIMASS 7400

Coriolis mass flowmeter for advanced process applications

کرونه | KROHNE

OPTIMASS 1400

Coriolis mass flowmeter for universal applications and process control

کرونه | KROHNE

 

 

 

 

 

OPTIMASS 3400

Coriolis mass flowmeter for low flow and dosing applications

کرونه | KROHNE

OPTIMASS 7010

Coriolis mass flowmeter for advanced applications and process control

کرونه | KROHNE

OPTIMASS 3010

Coriolis mass flowmeter for low flow and dosing applications

کرونه | KROHNE

OPTIMASS 1010

Coriolis mass flowmeter for universal applications and process control

کرونه | KROHNE

OPTIBATCH 4011

Coriolis mass flowmeter for linear and rotating filling machines

کرونه | KROHNE

OPTIGAS 4010

Coriolis mass flowmeter for gas dispenser applications

کرونه | KROHNE

OPTISONIC 7300

Ultrasonic flowmeter for natural gas, process gas and utility gas applications

کرونه | KROHNE

OPTISONIC 7300 Biogas

Ultrasonic flowmeter for biogas, landfill and sewage gas applications

کرونه | KROHNE

ALTOSONIC V12

Ultrasonic flowmeter for custody transfer (CT) measurement of gases

کرونه | KROHNE

OPTISONIC 8300

Ultrasonic flowmeter for superheated steam and high temperature gases

کرونه | KROHNE

H250 M40

Variable area flowmeter for liquids and gases

کرونه | KROHNE

H250 M8

Variable area flowmeter for liquids and gases

کرونه | KROHNE

DK37 M8

Variable area flowmeter for advanced low liquid and gas flows

کرونه | KROHNE

DK32/34

Variable area flowmeter for low liquid and gas flows

کرونه | KROHNE

DK46/47/48/800

Variable area flowmeter for low flow gas or liquid applications and sample flow monitoring

کرونه | KROHNE

VA40

Variable area flowmeter for basic applications

VA45

Variable area flowmeter for low pressure gas applications

OPTISWIRL 4200

Vortex flowmeter for utility applications and energy management systems

OPTISWIRL 5080

Vortex flowmeter for high temperature applications

Compact orifice plate flowmeter

Integral DP flowmeter for liquids, gases and steam

Integral orifice meter run assembly

DP flowmeter for process applications with small line sizes (down to DN15 / ½”)

Averaging pitot tube flowmeter

DP flowmeter for applications with liquids, gases and steam to high-temperature applications with dust-laden gases

Flow nozzle meter

DP flowmeter for long-term stable flow measurement with reduced pressure loss

Venturi flowmeter

DP flowmeter for the highest requirements of accuracy and long-term stability

Cone flowmeter

DP flowmeter for limited installation space

OPTISWIRL 2100

Vortex flowmeter for basic utility applications

فلومتر بر اساس جرم


 

OPTIMASS 6400

Coriolis mass flowmeter for advanced process applications

OPTIMASS 2400

Coriolis mass flowmeter for highest capacity bulk measurement

OPTIMASS 7400

Coriolis mass flowmeter for advanced process applications

OPTIMASS 1400

Coriolis mass flowmeter for universal applications and process control

OPTIMASS 3400

Coriolis mass flowmeter for low flow and dosing applications

OPTIMASS 7010

Coriolis mass flowmeter for advanced applications and process control

OPTIMASS 3010

Coriolis mass flowmeter for low flow and dosing applications

OPTIMASS 1010

Coriolis mass flowmeter for universal applications and process control

OPTIGAS 4010

Coriolis mass flowmeter for gas dispenser applications

OPTISONIC 7300

Ultrasonic flowmeter for natural gas, process gas and utility gas applications

OPTISONIC 7300 Biogas

Ultrasonic flowmeter for biogas, landfill and sewage gas applications

ALTOSONIC V12

Ultrasonic flowmeter for custody transfer (CT) measurement of gases

OPTISONIC 8300

Ultrasonic flowmeter for superheated steam and high temperature gases

H250 M40

Variable area flowmeter for liquids and gases

H250 M8

Variable area flowmeter for liquids and gases

DK37 M8

Variable area flowmeter for advanced low liquid and gas flows

DK32/34

Variable area flowmeter for low liquid and gas flows

DK46/47/48/800

Variable area flowmeter for low flow gas or liquid applications and sample flow monitoring

VA40

Variable area flowmeter for basic applications

VA45

Variable area flowmeter for low pressure gas applications

OPTISWIRL 4200

Vortex flowmeter for utility applications and energy management systems

OPTISWIRL 5080

Vortex flowmeter for high temperature applications

OPTISWIRL 2100

Vortex flowmeter for basic utility applications

 

فلومترها یا جریان سنج های این شرکت بر اساس نوع سیال برای مایعات، گازها و بخار طراحی شده اند. که به سه شکل حجمی و جرمی و حجم استاندارد جریان گازها را کنترل می کنند.

 

فلومتر بر اساس حجم استاندارد


OPTIMASS 6400

Coriolis mass flowmeter for advanced process applications

OPTIMASS 2400

Coriolis mass flowmeter for highest capacity bulk measurement

OPTIMASS 7400

Coriolis mass flowmeter for advanced process applications

OPTIMASS 1400

Coriolis mass flowmeter for universal applications and process control

OPTIMASS 3400

Coriolis mass flowmeter for low flow and dosing applications

OPTIMASS 7010

Coriolis mass flowmeter for advanced applications and process control

OPTIMASS 3010

Coriolis mass flowmeter for low flow and dosing applications

OPTIMASS 1010

Coriolis mass flowmeter for universal applications and process control

OPTIBATCH 4011

Coriolis mass flowmeter for linear and rotating filling machines

OPTIGAS 4010

Coriolis mass flowmeter for gas dispenser applications

OPTISONIC 7300

Ultrasonic flowmeter for natural gas, process gas and utility gas applications

OPTISONIC 7300 Biogas

Ultrasonic flowmeter for biogas, landfill and sewage gas applications

ALTOSONIC V12

Ultrasonic flowmeter for custody transfer (CT) measurement of gases

OPTISONIC 8300

Ultrasonic flowmeter for superheated steam and high temperature gases

H250 M40

Variable area flowmeter for liquids and gases

H250 M8

Variable area flowmeter for liquids and gases

DK37 M8

Variable area flowmeter for advanced low liquid and gas flows

DK32/34

Variable area flowmeter for low liquid and gas flows

DK46/47/48/800

Variable area flowmeter for low flow gas or liquid applications and sample flow monitoring

VA40

Variable area flowmeter for basic applications

VA45

Variable area flowmeter for low pressure gas applications

OPTISWIRL 4200

Vortex flowmeter for utility applications and energy management systems

OPTISWIRL 5080

Vortex flowmeter for high temperature applications

Compact orifice plate flowmeter

Integral DP flowmeter for liquids, gases and steam

Integral orifice meter run assembly

DP flowmeter for process applications with small line sizes (down to DN15 / ½”)

Averaging pitot tube flowmeter

DP flowmeter for applications with liquids, gases and steam to high-temperature applications with dust-laden gases

Cone flowmeter

DP flowmeter for limited installation space

OPTISWIRL 2100

Vortex flowmeter for basic utility applications

فلومترها یا جریان سنج های این شرکت بر اساس نوع سیال برای مایعات، گازها و بخار طراحی شده اند. که به سه شکل انرژی و جرمی و حجم محور جریان بخار را کنترل می کنند.

فلومتر بر اساس انرژی محور


 

 

 

OPTISONIC 7300

Ultrasonic flowmeter for natural gas, process gas and utility gas applications

OPTISONIC 8300

Ultrasonic flowmeter for superheated steam and high temperature gases

OPTISWIRL 4200

Vortex flowmeter for utility applications and energy management systems

OPTISWIRL 2100

Vortex flowmeter for basic utility applications

فلومتر بر اساس حجم


 

OPTISONIC 7300

Ultrasonic flowmeter for natural gas, process gas and utility gas applications

OPTISONIC 8300

Ultrasonic flowmeter for superheated steam and high temperature gases

OPTISWIRL 4200

Vortex flowmeter for utility applications and energy management systems

OPTISWIRL 5080

Vortex flowmeter for high temperature applications

Compact orifice plate flowmeter

Integral DP flowmeter for liquids, gases and steam

Integral orifice meter run assembly

DP flowmeter for process applications with small line sizes (down to DN15 / ½”)

Averaging pitot tube flowmeter

DP flowmeter for applications with liquids, gases and steam to high-temperature applications with dust-laden gases

Flow nozzle meter

DP flowmeter for long-term stable flow measurement with reduced pressure loss

Venturi flowmeter

DP flowmeter for the highest requirements of accuracy and long-term stability

Cone flowmeter

DP flowmeter for limited installation space

OPTISWIRL 2100

Vortex flowmeter for basic utility applications

فلومتر بر اساس جرم


 
 

لول مترها یا سطح سنج های این شرکت بر اساس نوع ماده برای مایعات، و جامدات طراحی شده اند. که به سه شکل غیر تماسی و تماسی و هیدرواستاتیک و نقطه-سطح سطح مایع را کنترل می کنند.

لول متر مایعات بر اساس غیر تماسی


 

OPTIWAVE 1400

Radar (FMCW) level transmitter for liquids in water and wastewater applications

OPTIWAVE 3500

Radar (FMCW) level transmitter for liquids with hygienic requirements

OPTIWAVE 5200

Radar (FMCW) level transmitter for liquids in storage and process applications

OPTIWAVE 5400

Radar (FMCW) level transmitter for liquids in basic process applications

OPTIWAVE-M 7400

Radar (FMCW) level transmitter for liquids and solids in the marine industry

OPTIWAVE 7400

Radar (FMCW) level transmitter for agitated and corrosive liquids

OPTIWAVE-M 7500

Radar (FMCW) level transmitter for liquids and solids in the marine industry

OPTIWAVE 7500

Radar (FMCW) level transmitter for liquids in narrow tanks with internal obstructions

OPTISOUND 3010

Ultrasonic level transmitter for basic applications

OPTISOUND 3020

Ultrasonic level transmitter for basic applications

لول متر مایعات بر اساس سیستم تماسی


OPTIFLEX 1100

Guided radar (TDR) level transmitter for basic liquid applications

OPTIFLEX 7200

Guided radar (TDR) level transmitter for advanced liquid applications

OPTIFLEX 8200

Guided radar (TDR) level transmitter for liquids at high temperature and pressure

OPTIFLEX 3200

Guided radar (TDR) level transmitter for liquids with hygienic requirements

POWERFLEX 2200

Guided radar (TDR) level transmitter for the nuclear industry

BW 25

Displacer level transmitter for heavy-duty level and interface applications

OPTIBAR DP 7060
with diaphragm seal

Differential pressure transmitter for advanced applications and high temperatures

BM26A-1000

Magnetic level indicator for basic liquid applications

BM26A-3000

Magnetic level indicator for corrosive liquids

BM26A-6000

Magnetic level indicator for liquefied gas

BM26A-7000

Magnetic level indicator for extreme operating conditions

OPTIBAR LC 1010

Submersible level probe for water and wastewater applications

New

OPTIBAR 5060 eDP

Electronic differential pressure transmitter for level, differential pressure and density measurements

 

لول متر مایعات بر اساس سیستم هیدرواستاتیک


 

OPTIBAR DP 7060
with diaphragm seal

Differential pressure transmitter for advanced applications and high temperatures

OPTIBAR P 1010

Pressure transmitter for basic pressure and level applications

OPTIBAR PSM 1010

Pressure switch for basic pressure and level applications

OPTIBAR P 2010

Pressure transmitter for hygienic pressure and level applications

OPTIBAR PSM 2010

Pressure switch for hygienic level and pressure applications

OPTIBAR PM 3050

Pressure transmitter for general pressure and level applications

OPTIBAR PC 5060

Pressure transmitter for advanced process pressure and level applications

OPTIBAR PM 5060

Pressure transmitter for process pressure and level applications

OPTIBAR LC 1010

Submersible level probe for water and wastewater applications

New

OPTIBAR 5060 eDP

Electronic differential pressure transmitter for level, differential pressure and density measurements

 

لول متر مایعات با قابلیت اینترفیس


OPTIFLEX 7200

Guided radar (TDR) level transmitter for advanced liquid applications

OPTIFLEX 8200

Guided radar (TDR) level transmitter for liquids at high temperature and pressure

OPTIFLEX 3200

Guided radar (TDR) level transmitter for liquids with hygienic requirements

BW 25

Displacer level transmitter for heavy-duty level and interface applications

OPTIBAR DP 7060
with diaphragm seal

Differential pressure transmitter for advanced applications and high temperatures

OPTISWITCH 6500

Capacitance level switch for advanced hygienic applications

OPTISWITCH 6600

Capacitance level switch for hygienic and industrial applications

BM26A-7000

Magnetic level indicator for extreme operating conditions

New

OPTIBAR 5060 eDP

Electronic differential pressure transmitter for level, differential pressure and density measurements

لول متر مایعات براساس نقطه – سطح


OPTISWITCH 5300

Vibration level switch for heavy-duty applications

OPTISWITCH 5100

Vibration level switch for process applications

OPTISWITCH 5150

Vibration level switch for liquids in hygienic applications

OPTISWITCH 5200

Vibration level switch with rigid extension for process applications

OPTISWITCH 5250

Vibration level switch with rigid extension for hygienic applications

OPTISWITCH 6500

Capacitance level switch for advanced hygienic applications

OPTISWITCH 6600

Capacitance level switch for hygienic and industrial applications

 

 

لول مترها یا سطح سنج های این شرکت بر اساس نوع ماده برای مایعات، و جامدات طراحی شده اند. که به سه شکل غیر تماسی و تماسی و هیدرواستاتیک و نقطه-سطح سطح جامد را کنترل می کنند.

لول متر جامدات بر اساس غیر تماسی


 

لول متر جامدات بر اساس سیستم تماسی


OPTIFLEX 6200

Guided radar (TDR) level transmitter for solids from granulates to powders

لول متر جامدات بر اساس سیستم نقطه – سطح


 

OPTISWITCH 3100

Vibration level switch for solid applications

OPTISWITCH 3200

Vibration level switch with cable extension for solid applications

OPTISWITCH 3300

Vibration level switch with rigid extension for solid applications

OPTISWITCH 6500

Capacitance level switch for advanced hygienic applications

OPTISWITCH 6600

Capacitance level switch for hygienic and industrial applications

آنالایزر های شرکت کرونه شامل: pH، اکسیداسیون احیا ( ORP )، رسانایی، TSS، کدورت، اکسیژن محلول، Cl2، O3، ClO2، چند پارامتری، و سطح لجن می باشند.

آنالایزرها


ترانسمیترهای فشار برای اندازه گیری فشار مایعات

ترانسمیتر فشارمطلق برای مایعات


ترانسمیترهای فشار برای اندازه گیری فشار گازها

ترانسمیترهای فشار برای اندازه گیری فشار مطلق گازها


راهنمای فلومتر توربینی

راهنمای فلومتر توربینی

درباره فلومترهای توربینی فلومترهای توربینی از انرژی مکانیکی سیال یا گاز عبوری برای چرخاندن یک روتور (چرخنده) توربین درون جریان سیال داخل کنتور استفاده می‌کنند. چرخش‌های روتور اندازه‌گیری و محاسبه می‌شوند تا اندازه‌گیری نسبی متناسب با سرعت جریان سیال را ارائه دهند. این...

راهنمای فلومتر جابجایی مثبت PD

راهنمای فلومتر جابجایی مثبت PD

مقدمه: فلومترهای جابجایی مثبت (PD) با اتکا به مکانیزم‌های دقیق و قابل اعتماد، نقش کلیدی در اندازه‌گیری دقیق حجم سیالات در صنایع مختلف ایفا می‌کنند. این راهنمای جامع به شما کمک می‌کند تا با اصول عملکرد، مزایا، معایب، کاربردها و نکات مرتبط با این نوع فلومتر آشنا شوید....

راهنمای فلومتر الکترومغناطیسی (مگ فلومتر)

راهنمای فلومتر الکترومغناطیسی (مگ فلومتر)

راهنمای فلومترهای الکترومغناطیسی (مگ فلومتر): این دسته از فلومتر ها با ارائه اندازه‌گیری دقیق و بدون انسداد جریان، راه‌ حلی ایده‌ آل برای طیف گسترده‌ای از کاربردها در صنایع مختلف هستند. درباره فلومترهای الکترومغناطیسی فلومترهای الکترومغناطیسی اندازه‌گیری جریان بدون...

راهنمای فلومتر کوریولیس

راهنمای فلومتر کوریولیس

راهنمای فلومتر کوریولیس فلومترهای کوریولیس کاربردهای متنوعی دارند و در بسیاری از صنایع از جمله نفت و گاز، مواد غذایی و آشامیدنی، مواد شیمیایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرند. در صنعت، اندازه گیری جرمی جریان به جای حجم جریان ترجیح داده می شود زیرا جرم مستقل از...

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی واژه ها و اصطلاحات تخصصی در ابزاردقیق و اتوماسیون Accuracy (دقت): درجه انطباق اندازه گیری یک ابزار با مقدار واقعی کمیت مورد اندازه گیری. Accuracy Class (کلاس دقت): یک سیستم طبقه بندی که میزان...

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند عبارتند از: در این مقاله سعی می گردد تا خلاصه ای از فعالیت های ابزاردقیق را برای علاقه مندان به این رشته را فراهم آوریم. تکنسین‌های ابزاردقیق در موضوعات گسترده‌ای مرتبط با سازوکاری صنعتی و سیستم‌های...

مراحل جامع رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق

مراحل جامع رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق

مراحل جامعی برای رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق را آورده‌ام: 1. شناسایی مشکل: ابتدا سعی نمایید مشکلی را که با آن روبه رو هستید را با شفافیت هرچه تمامتر تعریف کنید. این مشکلات می توانند شامل خواندن‌های نادرست، نقص در عملکرد نمایشگر یا خطاهای ارتباطی باشد. 2....

کالیبراسیون! پرجستجوترین و پیچیده‌ترین مفهوم در صنعت ابزاردقیق چیست؟

کالیبراسیون! پرجستجوترین و پیچیده‌ترین مفهوم در صنعت ابزاردقیق چیست؟

یکی از پرجستجوترین و پیچیده‌ترین مفاهیم استفاده از وسایل اندازه‌گیری در صنعت، مفهوم کالیبراسیون است. کالیبراسیون یک عمل اساسی در زمینه وسایل اندازه‌گیری است که دقت و قابلیت اعتماد ابزارهای اندازه‌گیری را تضمین می‌کند. این عمل شامل مقایسه اندازه‌گیری‌های یک وسیله با...

تفاوت بین فناوری فیلدباس و هارت چیست؟

تفاوت بین فناوری فیلدباس و هارت چیست؟

تفاوت بین فناوری فیلدباس و هارت چیست؟ شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که تفاوت عمده بین فناوری فیلد باس و هارت در چیست. اینجا سعی شده ضمن بررسی کارایی هر تکنولوژی به تفاوت ها و نقاط قوت و ضعف آن بپردازیم. Fieldbus یک پروتکل شبکه کامپیوتری است که برای ارتباط...

تولید و لجستیک صنایع نیازمند به اتوماسیون

تولید و لجستیک صنایع نیازمند به اتوماسیون

اتوماسیون صنعتی و صنایع درگیر اتوماسیون صنعتی در حقیقت به استفاده از سیستم های کنترلی مانند کامپیوتر برای کنترل فرآیندهای صنعتی و ماشین آلات اطلاق می گردد. این سیستم های کنترلی برای افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و بهبود ایمنی و کیفیت استفاده می شود. اتوماسیون را می...

× در واتساپ در ارتباط باشید