تفاوت بین نرمال مترمکعب و متر مکعب

نرمال مترمکعب (NM3) و متر مکعب (M3) واحدهایی هستند که در اندازه گیری حجم مایعات، جامدات و گازها استفاده می شوند. مکعب متر حجمی است که ماده در مکعبی که طول اضلاع آن یک متر است، اشغال می کند. اندازه گیری حجم نقش مهمی در هر جنبه ای از طراحی، ساخت و انجام آزمایش دارد. حجم ماده در همه شرایط ثابت نمی ماند اما با تغییر فشار و دما تغییر می کند بنابراین تعیین استانداردهای حجم بسیار مهم است. نرمال مترمکعب مقداری است که ماده ای با جرم ثابت، جامد، مایع یا گاز در شرایط عادی یا استاندارد اشغال می کند و متر مکعب حجمی است که در شرایط دمایی و فشار غالب اشغال می کند. تفاوت بین متر مکعب و نرمال مترمکعب | مقاله آموزشی ابزاردقیق | فلومتر

نرمال مترمکعب (NM3)

حجم جامدات با تغییر دما و فشار تا حد زیادی تغییر نمی کند اما در مورد مایعات و گازها این تغییر قابل توجه است. بنابراین یک استاندارد برای عنصر یا ترکیب خاص بسیار مهم است به طوری که یک محصول را می توان با مقایسه تغییرات حجم در شرایط عادی و شرایطی که محصول در آن کار می کند طراحی کرد. نرمال مترمکعب مقدار استاندارد حجمی است که ماده در شرایط عادی اشغال می کند و در صفر درجه سانتیگراد یا 273 درجه کلوین و در فشار یک اتمسفر است.

متر مکعب (M3)

مکعب متر حجمی است که ماده در فشار و دمای غالب اشغال می کند. حجم مایع و گاز با تغییر دما و فشار به طور چشمگیری تغییر می کند. حجم با دما نسبت مستقیم و با فشار نسبت معکوس دارد بنابراین وقتی دمای ماده افزایش می‌یابد با ثابت نگه داشتن فشار حجم افزایش می‌یابد و وقتی فشار افزایش می‌یابد با ثابت نگه داشتن دما حجم کاهش می‌یابد. بنابراین متر مکعب  حجمی است ماده مورد نظر در دما و فشار معین اشغال می کند. این اندازه‌گیری حجم در دینامیک سیالات و آیرودینامیک برای طراحی طرح‌های مناسب لوله‌ها، نازل‌ها، بال‌های هواپیما و بسیاری دیگر از محصولات صنعتی که باید در شرایط دما و فشار شدید کار کنند، بسیار مهم است.

به طور خلاصه:

  • مقادیر NM3 و M3 در دما و فشار مختلف بسیار متفاوت است اما در شرایط عادی یکسان است.
  • NM3 یک مقدار استاندارد است و برای یک ترکیب خاص ثابت می ماند اما مقدار M3 با شرایط مختلف دما و فشار تغییر می کند.
  • NM3 عموماً به عنوان مرجع استفاده می شود و به ندرت در شرایط کاری اهمیت دارد اما M3 در شرایط کاری اهمیت زیادی دارد.

منبع: Difference Between NM3 and M3

تفاوت بین متر مکعب و نرمال مترمکعب | مقاله آموزشی ابزاردقیق | فلومتر

× در واتساپ در ارتباط باشید