اصول نصب کیوب مس

 1. پذیرش ورودی
 2. حمل و جابجایی
 3. انبارداری
 4. نصب

1. پذیرش کیوب مس در هنگام تحویل

آیا کدهای سفارش در برگه تحویل (1) و برچسب محصول (2) یکسان است؟

اصول نصب کیوب مس

تصویر 1 – چک کردن زمان دریافت

اصول نصب کیوب مس

تصویر 2

آیا کالاها آسیب ندیده اند؟

اصول نصب کیوب مس

تصویر 3

آیا اطلاعات پلاک نام با اطلاعات سفارش مندرج در برگه تحویل مطابقت دارد؟

اصول نصب کیوب مس

تصویر 4

آیا پاکت همراه با مدارک موجود است؟

اصول نصب کیوب مس

تصویر 5

معمولا مشخصات فنی دستگاه در سایت اینترنتی شرکت تولید کننده وجود دارد، با مراجعه به سایت و دانلود راهنمای نصب ” Operating Instructions یا Instalation Instructions” از نحوه صحیح نصب و باید ها و نباید ها مطلع گردید.

2. حمل و جابجایی کیوب مس

دستگاه اندازه گیری را تا محل منصب نهایی در بسته بندی اصلی نگهداری و حمل کنید.

اصول نصب ترمال فلومتر

تصویر 6

پوشش ها و درپوشهای محافظ روی اتصالات مرتبط با خط را برندارید. آنها از آسیب مکانیکی به سطوح و محل های آب بندی جلوگیری کرده و از ایجاد آلودگی در لوله اندازه گیری پیشگیری بعمل میاورند.

 • دستگاه های اندازه گیری بدون محل قلاب

توجه!

مرکز ثقل دستگاه ها معمولا متفاوت از محل ثقل ظاهری آنها (محل های بستن تسمها) است. در نتیجه در زمان حمل و جابجایی فقط به بستن تسمه های اکتفا نکید و دستگاه را از چرخش و لیز خوردن محافظت نمایید. معمولا وزن دستگاه روی بسته بندی (برچسب) قید شده است.

اصول نصب ترمال فلومتر

تصویر 7

 • دستگاه های اندازه گیری با حلقه محل اتصال قلاب

دستورالعمل های ویژه حمل و نقل برای دستگاه های دارای محل نصب قلاب
‣ برای حمل و نقل دستگاه فقط از حلقه های نصب شده روی دستگاه مخصوص اتصال قلاب ها و یا فلنج ها استفاده کنید.
‣ دستگاه باید همیشه حداقل با دو حلقه و قلاب محکم شود.

 • حمل و نقل با بالابر

در صورت حمل و جابجایی دستگاه در جعبه های چوبی خود، معمولا ساختار کف این جعبه ها بگونه ای است که جعبه را می توان از طول بلند کرد. و یا در صورت  استفاده از لیفتراک معمولا می توان جعبه ها را از هر طرف جابجا کرد.

3. شرایط نگهداری و انبارداری کیوب مس

برای انبارداری دستگاه ها نکات زیر را رعایت کنید:
‣ برای محافظت دستگاه در برابر ضربه، دستگاه را در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
‣ پوشش ها یا درپوشهای های محافظ نصب شده روی محل های اتصال به خط را برندارید که از آنها در مقابل آسیب مکانیکی به سطوح محل آب بندی و آلوده شدن داخل لوله دستگاه اندازه گیری جلوگیری گردد.
‣ برای جلوگیری از بالارفتن دمای سطح دستگاه به بیش از حدود قابل قبول، از در معرض نور مستقیم خورشید قرار گرفتن، دستگاه را محافظت کنید.
‣ دستگاه را در جای خشک و عاری از گرد و غبار نگهداری نمایید.
‣ از نگهداری دستگاه در فضای باز خودداری کنید.

4. نصب کیوب مس

 • محل نصب

اصول نصب کیوب مس

تصویر 8

برای جلوگیری از ایجاد خطای اندازه گیری، از نصب دستگاه در محلی که منجر به تجمع حباب های گاز در لوله می شود اجتناب کنید:

– بالاترین نقطه یک خط لوله.
– مستقیماً در بالادست یک خروجی لوله آزاد (بدون سیفون) در مسیر جریان رو به پایین.

نحوه نصب در در مسیر جریان رو به پایین
با این وجود، با استفاده از روش پیشنهادی زیر امکان نصب دستگاه در مسیر یک جریان عمودی رو به پایین و با انتهای باز فراهم می گردد. قراردادن یک محدود کننده در مسیر بعد از دستگاه و یا استفاده از دهانه‌ای با سطح مقطع کوچکتراز قطر اسمی لوله دستگاه می تواند مانع از خالی ماندن بخشی از فضای داخلی لوله ی سنسور در حین انجام اندازه‌گیری گردد.

اصول نصب کیوب مس

تصویر 9

 

اصول نصب ترمال فلومتر

تصویر 10

 • جهت نصب

برای تشخیص ورودی / خروجی دستگاه و جهت نصب به فلش روی پلاک سنسور دستگاه دقت کرده و سنسور را مطابق جهت جریان نصب کنید.

اصول نصب ترمال فلومتر

تصویر 11

1) در سیستم هایی با دمای فرآیندی پایینتر از دمای محیط بهتر است ترنسمیتر / فرستنده به این حالت نصب گردد. 2) در سیستم هایی با دمای فرآیندی بالاتر از دمای محیط بهتر است ترنسمیتر / فرستنده به این حالت نصب گردد.

 • جریان ورودی و خروجی

برای اتصالاتی که تلاطم ایجاد می‌کنند، مانند دریچه‌ها، زانوها یا قطعات T، تا زمانی که در مسیر فضای خالی ایجاد نمیکنند نیازی به انجام کار خاصی نیست.

اصول نصب ترمال فلومتر

تصویر 12

اصول نصب ترمال فلومتر
اصول نصب ترمال فلومتر

تصویر 13

 

 • در صورت استفاده از دستگاه در فضای باز:

در صورت استفاده از دستگاه در فضای باز از تابش نور مستقیم خورشید بخصوص در مناطق آب و هوایی گرم به دستگاه جلوگیری کنید.

 • شرایط فشار در سیستم

در صورت کاهش فشار در سیستم به حدی پایین تر از نقطه ی تبخیر فضای خالی در لوله ایجاد خواهد گردید.
• در مایعاتی که نقطه جوش پایینی دارند (مانند هیدروکربن ها، حلال ها، گازهای مایع)
• در خطوط مکش
‣ از وجود فشار بالای کافی در سیستم اطمینان حاصل کنید که از بوجود آمدن فضای خالی و یا خروج گاز موجود در مایع جلوگیری شود.

به همین دلیل، مکان های نصب زیر توصیه می شود:
• در پایین ترین نقطه در یک لوله عمودی
• پایین دست / بعد از پمپ ها (بدون خطر خلاء)

اصول نصب کیوب مس

تصویر 14

 • عایقبندی حرارتی

در مورد برخی از سیالات، مهم است که حرارت ساطع شده از سنسور به فرستنده را در پایینترین سطح خود حفظ کنیم. برای این کار طیف گسترده ای از مواد عایق کننده را می توان استفاده کرد.

توجه!

 • گرم شدن بیش از حد قطعات الکترونیکی به دلیل عایق کاری حرارتی!

‣ جهت پیشنهادی نصب: در حالت افقی و محفظه سنسور رو به پایین.
‣ محفظه اتصال سنسور را عایق نکنید.
‣ حداکثر دمای مجاز برای پایین پایه محفظه اتصال سنسور: 80 درجه سانتیگراد (176 درجه فارنهایت)
‣ افزایش دهنده طول پایه ترنسمیتر عایق بدون عایق حرارتی باشد: توصیه می شود که برای اطمینان از دفع بهتر گرما، افزایش دهنده را عایق نکنید.

اصول نصب کیوب مس

تصویر 15

گردن / افزایش دهنده طول ترنسمیتر بدون عایق حرارتی

 • گرمایش

توجه!

به دلیل بالا رفتن دمای محیط، قطعات الکترونیکی ممکن است بیش از حد گرم شوند!
‣ حداکثر دمای محیطی مجاز را برای فرستنده / ترنسمیتر رعایت کنید.
‣ بسته به دمای سیال، الزامات جهت و زاویه نصب دستگاه را در نظر بگیرید.

توجه!

خطر گرم شدن بیش از حد هنگام گرم کردن
‣ اطمینان حاصل کنید که درجه حرارت در قسمت انتهایی محفظه فرستنده / ترنسمیتر از 80 درجه سانتیگراد (176 درجه فارنهایت) تجاوز نکند.
‣ اطمینان حاصل کنید که دفع گرمای کافی در گردن فرستنده صورت می پذیرد.
‣ اطمینان حاصل کنید که بخش قابل توجهی از گردن فرستنده در باز باقی می ماند. قسمت بدون پوشش گردنه ی ترنسمیتر به عنوان یک رادیاتور عمل می کند و از گرم شدن و یا خنک شدن بیش از حد قطعات الکترونیکی محافظت می کند.
‣ هنگام استفاده از دستگاه در محیط هایی با خطر بالقوه انفجار، به اطلاعات موجود در اسناد Ex دستگاه توجه کنید. برای اطلاعات دقیق در مورد جداول دما، به اسناد موجود و “دستورالعمل های ایمنی” (XA) در کاتالوگ ها و راهنما های دستگاه مراجعه کنید.

گزینه های گرمایش

اگر شرایط فرایند ایجاب کند که در محل سنسور برای سیال هیچ اتلاف حرارتی رخ ندهد، کاربران می توانند از گزینه های گرمایشی زیر استفاده کنند:
• گرمایش الکتریکی، به عنوان مثال. با گرما دهنده برقی نواری
• از طریق لوله های حامل آب گرم یا بخار
• از طریق ژاکت های گرمایشی

 • ارتعاشات

فرکانس نوسان بالای لوله های اندازه گیری دستگاه تحت تأثیر ارتعاشات کارخانه قرار نمی گیرد و در نتیجه عدم تداخل و عملکرد صحیح سیستم اندازه گیری را تضمین می کند.

 • نصب دیواری

هشدار!

نصب اشتباه حسگر
خطر بروز جراحت در صورت شکستن لوله اندازه گیری
‣ سنسور هرگز نباید بصورت آزاد و آویزان مورد استفاده قرار گیرد
‣ با استفاده از صفحه پایه، سنسور را مستقیماً روی زمین، دیوار یا سقف نصب کنید.
‣ حسگر را با قرار دادن روی یک پایه تکیه گاه با نصب ایمن مقاوم سازی کنید.

حالت های زیر برای نصب توصیه می شود.

عمودی

• با استفاده از صفحه پایه به طور مستقیم بر روی دیوار نصب شود، یا
• دستگاه بر روی یک براکت زاویه ای نصب شده بر روی دیوار قرار داده شود

اصول نصب کیوب مس

تصویر 16

 

افقی

قرار دادن دستگاه روی یک پایه و تکیه گاه محکم بصورت ایستاده

اصول نصب کیوب مس

تصویر 17

 

پایان مقاله “اصول و موارد عمومی در نصب فلومترهای مغناطیسی”.

ترجمه و تنظیم: شرکت احیاگران ابزار دقیق تاج

 

شرکت احیاگران ابزار دقیق تاج با سابقه طولانی در عرصه تعمیر و بازسازی فلومترهای آسیب دیده و با کارنامه ای درخشان و مورد اعتماد صنایع حیاتی کشور آماده خدمت رسانی  در زمینه ابزار دقیق به تمام مجموعه های صنعتی کشور می باشد. آموزش اصول نصب کیوب مس ا بزار دقیق ابزار دقیق چیست تعمیرات ابزار دقیق تعمیرات تعمیرات زیمنس سنسور ماکروموشن ابزار دقیق شغل ابزار دقیق: فلومتر  کنترلر  کوریالیس  کوریولیس مس فلومتر نمایندگی اندرس هاوزر  نمایندگی زیمنس نمایندگی کرونه  نمایندگی ماکروموشن  نمایندگی میکرموشن

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ:

Operating Instructions Proline Cubemass C 500 HART – Coriolis flowmeter – https://www.endress.com/en – access date: 01 January, 2022

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی واژه ها و اصطلاحات تخصصی در ابزاردقیق و اتوماسیون Accuracy (دقت): درجه انطباق اندازه گیری یک ابزار با مقدار واقعی کمیت مورد اندازه گیری. Accuracy Class (کلاس دقت): یک سیستم طبقه بندی که میزان...

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند عبارتند از: در این مقاله سعی می گردد تا خلاصه ای از فعالیت های ابزاردقیق را برای علاقه مندان به این رشته را فراهم آوریم. تکنسین‌های ابزاردقیق در موضوعات گسترده‌ای مرتبط با سازوکاری صنعتی و سیستم‌های...

مراحل جامع رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق

مراحل جامع رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق

مراحل جامعی برای رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق را آورده‌ام: 1. شناسایی مشکل: ابتدا سعی نمایید مشکلی را که با آن روبه رو هستید را با شفافیت هرچه تمامتر تعریف کنید. این مشکلات می توانند شامل خواندن‌های نادرست، نقص در عملکرد نمایشگر یا خطاهای ارتباطی باشد. 2....

نزدیک به شما

ارتباط آسان و مستمر با مشتریان هدف ماست

تلفن

09151211239 مهندس رضا تاج

واتساپ

واتساپ

اینستاگرام

اینستاگرام

× در واتساپ در ارتباط باشید