اشاره ای بر انواع روشهای لولمتری / سطح سنجی در مایعات

 

تشخیص سطح پیوسته یا مداوم در مایعات

 

1- لول متر راداری

روش سطح سنجی یا لول متری راداری، نصب شده بر روی دستگاه های Micropilot، با استفاده از پالس ها و یا با فرکانس مدوله شده موج پیوسته (یا در اختصار FMCW) کار می کند.

در روش کار کرد با پالس: پالس های راداری با فرکانس بالا توسط یک آنتن ساطع می شوند و از سطح محصول منعکس می می گردند.

زمان بین ارسال و دریافت پالس توسط دستگاه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل می شود. این اختلاف زمان مبنای اندازه گیری مستقیم برای فاصله بین آنتن و سطح محصول محسوب میگردد. 

در روش FMCW: یک موج الکترومغناطیسی پیوسته یا به اصطلاح FMCW که از یک آنتن ساطع می شود. سپس این موج توسط سطح محصول منعکس می گردد.

در این روش تغییر فرکانس “Δf” اندازه گیری شده و زمان و فاصله محاسبه می شود.

 

لول متری راداری نصب شده بر روی دستگاه های Micropilot

لول متری راداری نصب شده بر روی دستگاه های Micropilot

مزایا

اندازه گیری بدون تماس و بدون تعمیر و نگهداری

تحت تأثیر خواص محصول ​​مانند چگالی و رسانایی نیست

کاربردی برای دماهای بالا تا +450 درجه سانتیگراد / +842 درجه فارنهایت

 

نمونه هایی از لول متر های راداری

Micropilot FMR51

Micropilot FMR52

Micropilot FMR130

Micropilot FMR230

Micropilot FMR240

Micropilot FMR250

Micropilot FMR530

 

2- لول متر رادار هدایت شونده

روش سطح سنجی یا لول متری به سبک رادار هدایت شونده، نصب شده بر روی دستگاه های Leveflex، پالس های راداری با فرکانس بالا در امتداد یک کاوشگر (سنسور) / پروب هدایت می شوند.

در زمانی که پالس به سطح محصول ​​برخورد می کند، امپدانس مشخصه تغییر می کند و قسمتی از پالس ارسال شده بازگشت میکند.

زمان بین ارسال و دریافت پالس توسط دستگاه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل می شود و یک اندازه گیری مستقیم برای فاصله بین تجهیزات اندازه گیری و سطح محصول را ارائه می دهد.

 سطح سنجی یا لول متری به سبک رادار هدایت شونده نصب شده بر روی دستگاه های Leveflex

سطح سنجی یا لول متری به سبک رادار هدایت شونده نصب شده بر روی دستگاه های Leveflex

مزایا

اندازه گیری قابل اعتماد

تحت تأثیر سطوح محصول ​​و یا موانع احتمالی موجود در مخزن قرار نمی گیرد

ایمنی اندازه گیری مضاعف از طریق تشخیص انتهایی پروب

 

نمونه هایی از لول متر های راداری هدایت شونده

Levelflex FMP40

Levelflex FMP52

Levelflex FMP54

Levelflex FMP54

Levelflex FMR232

Opptiflex 1100

 

3- لول متر اولتراسونیک

روش سطح سنجی یا لول متری به سبک اولتراسونیک نصب شده بر روی دستگاه های Prosonic بر اساس اصل زمان پرواز است.

یک سنسور پالس های التراسونیک ساطع می کند، سطح محصول سیگنال را بازتاب می کند و سنسور دوباره آن را تشخیص می دهد.

زمان پرواز سیگنال التراسونیک منعکس شده با مسافت طی شده نسبت مستقیم دارد.

به این ترتیب با معین بودن شکل هندسی مخزن می توان سطح محصول را محاسبه کرد.

 سطح سنجی یا لول متری به سبک اولتراسونیک نصب شده بر روی دستگاه های Prosonic

سطح سنجی یا لول متری به سبک اولتراسونیک نصب شده بر روی دستگاه های Prosonic

مزایا
اندازه گیری بدون تماس با محصول و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری
تحت تاثیر خواص محصول قرار نمی گیرد

انجام کالیبراسیون بدون نیاز به پر کردن یا تخلیه مخزن

اثر خود تمیز شوندگی به دلیل لرزش دیافراگم سنسور

نمونه هایی از لول متر های اولتراسونیک

Prosonic FMU40

Prosonic FMU230

Prosonic FMU860

Prosonic FMU861

Prosonic FMU862

 

 

4- لول متر هیدرواستاتیک

روش سطح سنجی یا لول متری به سبک اندازه گیری سطح هیدرواستاتیک در مخازن با اتمسفر باز بر اساس تعیین فشار هیدرواستاتیکی است که توسط ارتفاع ستون مایع ایجاد می شود.

بنابراین فشار به دست آمده یک معرف مستقیم برای محاسبه ی ارتفاع ستون مایع / سطح مایع می باشد.

روش سطح سنجی یا لول متری به سبک اندازه گیری سطح هیدرواستاتیک

روش سطح سنجی یا لول متری به سبک اندازه گیری سطح هیدرواستاتیک

مزایا

تحت تأثیر کف / فوم تشکیل شده بر روی سطح قرار نمی گیرد

تحت تاثیر موانع موجود در تانک و یا هندسه مخزن نیست

مهندسی ساده

دارای تکنولوژی معین و شناخته شده

 

نمونه هایی از لول متر های هیدرواستاتیک

Deltapilot FMB51

Deltapilot FMB52

Deltabar PMD230

 

5- لول متر خازنی

روش سطح سنجی یا لول متری به سبک اصل اندازه گیری سطح به شکل خازنی بر اساس تغییر ظرفیت یک خازن است.

پروب و دیواره مخزن خازنی را تشکیل می دهند که ظرفیت آن وابسته به مقدار محصول موجود در مخزن می باشد.

مخزن خالی ظرفیت کمتری دارد و مخزن پر ظرفیت بیشتری.

روش سطح سنجی یا لول متری به سبک اصل اندازه گیری سطح به شکل خازنی

روش سطح سنجی یا لول متری به سبک اصل اندازه گیری سطح به شکل خازنی

مزایا

امتحان و تست شده

پروب استاندارد، منطبق و قابل استفاده با انواع تجهیزات

عملکرد قابل اعتماد همچنین در ساختارها با انباشته گی قوی / لایه بستن بالا و یا چسبناک و غلیظ

 

نمونه هایی از لول متر های خازنی

Liquicap FTI51

Liquicap FTI52

Liquicap FMI51

Liquicap FMI52

 

6- لول متر رادیومتری

روش سطح سنجی یا لول متری به سبک اصل اندازه گیری سطح به شکل استفاده از رادیومتری به گونه ای است که یک منبع پرتو گاما، مانند ایزوتوپ سزیم یا کبالت، تشعشعات گاما را منتشر می کند که با عبور از مواد تضعیف می گردد.

میزان جذب پرتو توسط محصول یا مقدار ضعیف شدن آن مبنای اندازه گیری قرار می گیرد.

این سیستم اندازه گیری از یک منبع تشعشع، یک محفظه منبع و یک ترنسمیتر کامپکت به عنوان گیرنده تشکیل شده است.

روش سطح سنجی یا لول متری به سبک اصل اندازه گیری سطح به شکل استفاده از رادیومتری

روش سطح سنجی یا لول متری به سبک اصل اندازه گیری سطح به شکل استفاده از رادیومتری

مزایا

اندازه گیری از خارج از محفظه و بدون تماس

 

نمونه هایی از لول متر های رادیومتری

Gammapilot FMG50

 

7- لول متر سروو

روش سطح سنجی یا لول متری به سبک سروو (Servo) به گونه ای است که یک وسیله کوچک پاندولی با استفاده از یک موتور سروو به طور دقیق در محیط مایع قرار می گیرد.

سپس وسیله پاندولی در انتهای یک سیم اندازه گیری آویز می گردد.

سیم اندازه گیر خود بر روی یک محفظه درام مانند با شیارهای ظریف پیچیده شده است.

هنگامی که وسیله پاندولی پایین به پایین هدایت شده و سطح مایعی را لمس می کند، وزن آن توسط نیروی شناوری مایع کاهش می یابد.

در نتیجه گشتاور در کوپلینگ مغناطیسی تغییر می کند که با یک مجموعه سنسور پنج تایی هال اندازه گیری می شود.

روش سطح سنجی یا لول متری به سبک سروو (Servo)

روش سطح سنجی یا لول متری به سبک سروو (Servo)

مزایا

تحت تأثیر خواص محیطی مانند رسانایی یا ثابت دی الکتریک قرار نمی گیرد

در کاربرهای کاستدی مورد استفاده قرار می گیرد

 

 

از سری مقالات آموزشی مجموعه لولمتر/ سطح سنج ها

سایت اطلاع رسانی، آموزشی و فروشگاهی احیاگران ابزار دقیق تاج

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ:

Level measurement – Product overview for applications in liquids and bulk solids https://www.endress.com/en – access date: 01 February, 2022

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی

دایرة المعارف اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق مجموعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی واژه ها و اصطلاحات تخصصی در ابزاردقیق و اتوماسیون Accuracy (دقت): درجه انطباق اندازه گیری یک ابزار با مقدار واقعی کمیت مورد اندازه گیری. Accuracy Class (کلاس دقت): یک سیستم طبقه بندی که میزان...

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند

موضوعات رایجی که تکنسین‌های ابزاردقیق در آنها مشغول به کار هستند عبارتند از: در این مقاله سعی می گردد تا خلاصه ای از فعالیت های ابزاردقیق را برای علاقه مندان به این رشته را فراهم آوریم. تکنسین‌های ابزاردقیق در موضوعات گسترده‌ای مرتبط با سازوکاری صنعتی و سیستم‌های...

مراحل جامع رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق

مراحل جامع رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق

مراحل جامعی برای رفع مشکلات مختلف سیستم‌های ابزاردقیق را آورده‌ام: 1. شناسایی مشکل: ابتدا سعی نمایید مشکلی را که با آن روبه رو هستید را با شفافیت هرچه تمامتر تعریف کنید. این مشکلات می توانند شامل خواندن‌های نادرست، نقص در عملکرد نمایشگر یا خطاهای ارتباطی باشد. 2....

نزدیک به شما

ارتباط آسان و مستمر با مشتریان هدف ماست

تلفن

09151211239 مهندس رضا تاج

ایمیل

واتساپ

واتساپ

اینستاگرام

اینستاگرام

× در واتساپ در ارتباط باشید