روتامتر چیست و چگونه کار می کند؟

روتامتر یک دستگاه دبی سنج است که دبی حجمی یک گاز یا سیال را اندازه گیری می کند. از یک لوله مخروطی با یک شناور داخلی متحرک تشکیل شده است. این فلومتر ها گاهی اوقات با عنوان های جریان سنج مکانیکی، فلومتر گرانشی یا فلومتر منطقه متغیر شناخته می شوند. اصطلاح گرانش به این واقعیت مربوط می شود که روتامتر باید به صورت عمودی نصب شود، زیرا نرخ جریان از موقعیت شناور در لوله مخروطی خوانده می شود، که توسط تعادل نیروهای زیر شناور ناشی از گرانش تعیین می شود.

دهانه کوچکتر لوله اندازه گیری مخروطی در پایین به عنوان نقطه شروع بوده و با درجه بندی مقیاس روی لوله به سمت بالا قطر لوله گسترش می یابد. بدون جریان، شناور در پایین لوله قرار می گیرد، با افزایش جریان سیال، شناور شروع به بالا رفتن می کند تا زمانی که تعادل با نیروهای ویسکوز و گرانش حفظ شود.

کالیبراسیون:

کالیبراسیون روتامتر برای یک گاز یا سیال معین در مجموعه ای از شرایط انجام می شود. این شرایط معمولاً در کنار فلومتر به همراه محدوده جریان و واحدهای اندازه گیری نوشته می شود. هنگام استفاده از روتامترها، همیشه توصیه می‌شود که قرائت‌های لوله جریان را با هرگونه تغییر در شرایط جریان اصلاح کنید. سازندگان اغلب اصلاحات لازم برای کنتورهای خود را به تفصیل شرح می دهند، اما این بازتاب واقعی را در تولیدات مختلف نشان نمی دهد. کالیبراسیون روتامتر های جریان هوا را می توان مطابق با استاندارد ISO 17025، معتبر UKAS و استاندارد قابل ردیابی مطابق با استانداردهای ملی در آزمایشگاه YCL تکمیل کرد.

چه چیزی می تواند بر دقت چرخش سنج یا روتامتر تأثیر بگذارد: از آنجایی که روتامترها فقط برای یک شرایط جریان واحد طراحی شده اند، بسیاری از موقعیت ها می توانند باعث ایجاد خطاهای اضافی در اندازه گیری جریان هنگام استفاده از روتامتر شوند، مانند تغییرات دما، فشار، رطوبت، ویسکوزیته، گاز یا سیال. انواع، لرزش، عدم تراز نصب، کثیفی، آسیب شناور، ضربان، ناپایداری با شناور و شرایط مرجع نامشخص. دقت معمولی یک روتامتر بین 1 تا 10 درصد FSD متغیر است و اغلب آنها فقط دارای یک نسبت حداکثر به حداقل جریان محدود 10:1 هستند.

با این وجود، روتامترها دستگاه‌های ساده و کم‌هزینه‌ای هستند که می‌توانند راه‌حل‌های اندازه‌گیری جریان بسیار خوبی را برای بسیاری از کاربردها ارائه دهند.

https://www.youngcalibration.co.uk/news/what-is-a-rotameter

× در واتساپ در ارتباط باشید