فلومتر مغناطیسی در صنایع غذایی و شیمیایی

فلومتر مغناطیسی در صنایع غذایی و شیمیایی چندین مزیت را نسبت به سایر فناوری‌های اندازه‌گیری جریان دارا می باشند از جمله دقت و تکرارپذیری عالی، نسبت چرخش گسترده، عمر طولانی و افت فشار بسیار کم یا بدون ایجاد افت فشار. یکی از ملاحظات کلیدی هنگام انتخاب این فلومترها این است که محیط سیال باید رسانای الکتریکی باشد. معمولاً بیشتر (≥) از 5μS/cm. اینجا اطلاعاتی به منظور کمک به کاربران در خصوص نوع سیالات و توان فلومتر ها گرداوری شده است. این اطلاعات در تعیین اینکه آیا یک مگ متر یا به اصطلاح فلومتر مغناطیسی در برنامه مورد نظر آنها قابل استفاده است یا خیر و یا چه برند فلومتری با چه مدلی برای کاربرد خاص آنها قابل استفاده است کمک می کند. این فلومتر ها بخاطر کارایی و طول عمر بالا مورد توجه صنایع بسیاری بویژه در صنایع غذایی می باشند ولی با این حال قابل استفاده بودن این دستگاه های سوالی است که همیشه در ذهن تولید کنندگان فراورده های غذایی می باشد.

وب سایت سنجش هوشمند یک جدول مرجع از هدایت الکتریکی سیالات مختلف در صنایع متفاوت گردآوری کرده است. این جدول 228 ماده مختلف با شاخص رسانایی آنها فهرست شده است. همزمان شرکت احیاگران فهرستی از حداقل کانداکتیویته قابل تشخیص توسط انواع فلومترهای مغناطیسی با طراحی بهداشتی از سایت های مختلف تولید کنندگان به نام فلومتر ها گردآوری نموده است. با رجوع به این دو جدول که در زیر آورده شده است شما می توانید بسته به نوع سیال خود فلومتر با برند و مدل مناسب را انتخاب نمایید.

فلومتر مغناطیسی در صنایع غذایی و بهداشتی برند، مدل و توان

جدول حداقل کانداکتیویته قابل تشخیص توسط انواع فلومترهای مغناطیسی با طراحی بهداشتی
برند نام فلومتر مشخصه فنی
اندرس هاوزر – E&H Dosimag ≥ 5 μS/cm برای مایعات بطور کلی
≥ 10 μS/cm برای آب یون زدایی شده
اندرس هاوزر – E&H Promag 23H ≥ 50 μS/cm
روزمونت – Rosemount Proline Promag 23H ≥ 50 μS/cm
کرونه – Krohne OPTIFLUX 6050 liquids ≥5 μS/cm (water ≥20 μS/cm)
کرونه – Krohne OPTIFLUX 6300 liquids ≥1 μS/cm (water: ≥20 μS/cm)
ABB FEH300 ≥ 5 µS/cm
یوکوگاوا – yokogawa ADMAG CA ≥ 0.01 µS/cm
یوکوگاوا – yokogawa ADMAG TI ≥ 1 µ S/cm
یوکوگاوا – yokogawa AXF magmeter family ≥ 1 µ S/cm
یوکوگاوا – yokogawa ADMAG AXR ≥ 10 µ S/cm
یوکوگاوا – yokogawa ADMAG CA ≥ 0.01 μS/cm

 

موضوع مقاله: فلومتر مغناطیسی در صنایع غذایی و شیمیایی

صفحه ماشین حساب راه حل های هوشمند مغناطیسی با اندازه گیری هوشمند!

جدول کانداکتیویته یا رسانایی انواع محلول ها و مایعات مورد کاربرد یا فراوری در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی

مواد تمرکز درجه حرارت رسانایی
(وزن ٪) (درجه سانتیگراد) (°F) (µS/cm) (µS/in)
استالدئید   15 59 1.7 4
استامید   100 212 43 109
استیک اسید 0.3 18 64.4 318 800
انیدرید استیک   0 32 1 2.54
استون   18 64.4 0.02 0.0508
استونیریل   20 68 7 18
استوفنون   25 77 0.006 0.01524
استیل بروماید   25 77 2.4 6
استیل کلرید   25 77 0.4 1.016
اسید آدیپیک   170 338 0.2 0.508
آلیزارین   233 451.4 1.45 4
آلیل الکل   25 77 7 18
زاج   25 77 9000 22900
آمونیاک 0.1 15 59 251 600
کلرید آمونیوم 5 18 64.4 91800 233200
یدید آمونیوم 10 18 64.4 77200 196100
نیترات آمونیوم 5 15 59 59000 149900
سولفات آمونیوم 5 15 59 55200 140200
آنیلین   25 77 0.024 0.06096
چربی حیوانی   70 158 0.0000007 0.000001778
آنتراسن   230 446 0.0003 0.000762
تری بروماید آرسنیک   35 95 1.5 4
تری کلرید آرسنیک   25 77 1.2 3
امولسیون آسفالت   30 86 9000 22900
باریم کلرید 5 18 64.4 38900 98800
هیدروکسید باریم 1.25 18 64.4 25000 63500
نیترات باریم 4.2 18 64.4 20900 53100
بنزادهاید   25 77 0.15 0.381
بنزین       0.076 0.19304
بنزوئیک اسید   125 257 0.003 0.00762
بنزونیتیریل   25 77 0.05 0.127
الکل بنزیل   25 77 1.8 5
بنزیل بنزوات   25 77 0.00001 0.0000254
بنزیلامین   25 77 0.000017 0.00004318
    93 199.4 5000 12700
برم   17 63 0.00000013 0.0000003302
بروموبنزن   25 77 0.00002 0.0000508
بروموفرم   25 77 0.02 0.0508
اسید بوتیریک 1 18 64.4 455 1200
کادیم بروماید 0.0324 18 64.4 231 600
کلرید کادیم 0.0503 18 64.4 495 1300
یدید کادیوم 1 18 64.4 2120 5400
نیترات کادیم 1 18 64.4 6940 17600
سولفات کادیم 0.0289 18 64.4 247 600
کلرید کلسیم 5 18 64.4 64300 163300
نیترات کلسیم 6.25 18 64.6 49100 124700
کاپرونیتریل   25 77 3.7 9
دی سولفید کربن   1 33.8 0 0
تتراکلرید کربن   18 64.4 0 0
کربوکسیلیک اسید   25 77 5 13
اسید کلریاستیک   60 140 1.4 4
کلر   -70 -94 0 0
کلروفرم   25 77 0.02 0.0508
کلروهیدرین   25 77 0.5 1.27
نوشیدنی شکلاتی       0 0
شربت کوکا کولا   20 68 600 1500
عصاره قهوه   84 183.2 5000 12700
شربت ذرت   32 89.6 16 41
زغال اخته خرد شده   38 100.4 26 66
مخلوط پنیر خامه ای   79 174.2 5000 12700
کلرید کوپریک 1.35 18 64.4 18700 47500
نیترات کوپریک 5 15 59 36500 92700
سولفات کوپریک 2.5 18 64.4 10900 27700
سیانوژن       0 0
سیمن   25 77 0.02 0.0508
دی کلرواستیک اسید   25 77 0 0
دی کلروهیدرین   25 77 12 30
دی اتیل کربنات   25 77 0.017 0.04318
دی اتیل اگزالات   25 77 0.76 1.9304
دی اتیل سولفات   25 77 0.26 0.6604
دی اتیل آمین   -34 -28.48 0.0022 0.005588
دی متیل سولفات   0 32 0.16 0.4064
اپی کلروهیدرین   25 77 0.034 0.08636
اتیل استات   25 77 0.00001 0.0000254
اتیل استواستات   25 77 0.04 0.1016
الکل اتیلیک   25 77 0.0013 0.003302
اتیل بنزونات   25 77 0.001 0.00254
اتیل بروماید   25 77 0.02 0.0508
اتیل اتر   25 77 0 0
اتیل یدید   25 77 0.002 0.00508
اتیل ایزوتیوسیانات   25 77 0.126 0.32004
اتیل نیترات   25 77 0.53 1.3462
اتیل تیوسیانات   25 77 1.2 3
اتیلامین   0 32 0.4 1.016
اتیلن بروماید   19 66.2 0.00002 0.0000508
اتیلن کلرید   25 77 0.03 0.0762
اتیلن کلرید   25 77 0.0017 0.004318
اوژنول   25 77 0.0017 0.004318
فرمالهید 44 38 100.4 175 400
فرمامید   25 77 4 10
اسید فرمیک 4.94 18 64.4 5500 14000
فوج   57 134.6 46 117
نفت سیاه       0 0
فورفورال   25 77 1.5 4
گالیوم   30 86 3680000000 93472000000
ژرمانیوم تترابرو.   30 86 78 198
جین 90   25 77 10 25
گلیکول   25 77 0.3 0.762
گلیسرول   25 77 0.064 0.16256
گوایاکول   25 77 0.28 0.7112
هپتان       0 0
هگزان   18 64.4 0 0
سیال هیدرولیک   18 64.4 0 0
اسید هیدرودیک   15 59 133000 337800
هیدروبرومیک اسید 5 15 59 191000 485100
اسید هیدروکلریک 5 15 59 395000 1003300
اسید هیدروفلوریک 0.004 18 64.4 250 600
هیدروژن برومید   -80 -112 0.008 0.02032
هیدروژن کلرید   -96 -140 0.01 0.0254
سیاند هیدروژن   0 32 3.3 8
یدید هیدروژن       0.2 0.508
آب اکسیژنه 90 60 140 2 5
سولفید هیدروژن       0 0
جوهر   93 199.4 0 0
ید   110 230 0 0
ISO – الکل بوتیل   25 77 0.02 0.0508
ایزوپروپیل الکل   25 77 3.5 9
ایزو-والریک اسید   80 176 0 0
نفت سفید   25 77 0.0017 0.004318
چربی حیوان       0 0
لاتکس   25 77 1750 4400
رنگ لاتکس   25 77 700 1800
نیترات سرب 5 15 59 19100 48500
کربنات لیتیوم 0.2 18 64.4 3430 8700
لیتیوم کلرید 2.5 18 64.4 41000 104100
لیتیوم هیدروکسید 1.25 18 64.4 78100 198400
لیتیوم یدید 5 18 64.4 29600 75200
سولفات لیتیوم 5 15 59 40000 101600
کلرید منگنز 5 15 59 52600 133600
کلرید منیزیم 5 18 64.4 68300 173500
نیترار منیزیم 5 18 64.4 43800 111300
سولفات منیزیم 5 15 59 26300 66800
مافتالین   82 179.6 0.0004 0.001016
ام-کلروآنیلین   25 77 0.05 0.127
M-Creosol   25 77 0.017 0.04318
کلرید جیوه 0.229 18 64.4 44 112
برمید جیوه 0.223 18 64.4 16 41
سیاره تیر   0 32 16600000000 42164000000
متیل استات   25 77 3.4 9
متیل الکل   18 64.4 0.44 1.1176
متیل اتیل کتون   25 77 0.1 0.254
متیل ید   25 77 0.02 0.0508
متیل نیترات   25 77 4.5 11
متیل تیوسیانات   25 77 1.5 4
ملاس   10 50 300 800
ام-پروپیل الکل   18 64.4 0.05 0.127
ام پروپیل بروماید   25 77 0.02 0.0508
اسید نیتریک 6.2 18 64.4 312000 792500
نیتروبنزن   0 32 0.0005 0.00127
نیترومتان   18 64.4 0.6 1.524
نونان   25 77 0.017 0.04318
یا M-Nitrotoluene   25 77 0.2 0.508
اسید اولئیک   15 59 0.0002 0.000508
اولئوم 20 25 77 500 1300
O-Toluidine   25 77 2 5
اگزالیا اسید   18 64.4 50800 129000
اکسیژن       78300 198900
رنگ، مینا   25 77 0 0
واکس پارافین   66 150.8 0 0
کره بادام زمینی   93 199.4 0 0
پنتان   19 67.1 0 0
نفت       0 0
فنتول   25 77 0.017 0.04318
فنل   25 77 0.017 0.04318
فنیل ایزوتیوسیانات   25 77 1.4 4
فسژن   25 77 0.007 0.01778
اسید فسفریک 10 15 59 56600 143800
فسفر   25 77 0.4 1.016
فسفر اکسیکل.   25 77 2.2 6
پینن   23 73.4 0.00002 0.0000508
پیپریدین   25 77 0.2 0.508
پلی استایرن   54 129.2 1200 3000
استات پتاسیم 4.67 15 59 34700 88100
بروماید پتاسیم 5 15 59 46500 118100
کربنات پتاسیم 5 10 50 56100 142500
کلرید پتاسیم 5 19 66.4 69000 175300
سیانید پتاسیم 3.25 15 59 52700 133900
پتاسیم فلوراید 5 18 64.4 65200 165600
پتاسیم هیدروکسید 4.2 15 59 146000 370800
یدید پتاسیم 5 18 64.4 33800 85900
اگزالات پتاسیم 5 18 64.4 48800 124000
سولفات پتاسیم 5 18 64.4 45800 116300
پرویونالدئید   25 77 0.85 2.159
اسید پروپیونیک 1 18 64.4 479 1200
پروپیونتریل   25 77 0.1 0.254
پرایدین   18 64.4 0.053 0.13462
P-Toluidine   100 212 0.062 0.15748
کینولین   25 77 0.022 0.05588
شربت کولا آرسی   25 77 600 1500
سالیسیل آلدئید   25 77 0.16 0.4064
نیترات نقره 5 18 64.4 25600 65000
استات سدیم 5 18 64.4 29500 74900
کربنات سدیم 5 18 64.6 45100 114600
سدیم کلرید 5 18 64.4 67200 170700
هیدروکسید سدیم 1 18 64.4 46500 118100
یدید سدیم 5 18 64.4 29800 75700
نیترات سدیم 5 18 64.4 43600 110700
سولفات سدیم 5 18 64.4 40900 103900
سولفید سدیم 2 18 64.4 61200 155400
روغن سویا   104 220 0 0
نشاسته   27 80.6 3000 7600
اسید استریک   80 176 0 0
کلرید استرانسیم 5 18 64.4 48300 122700
نیترات استرانسیم 5 15 59 30900 78500
محلول شکر رقیق   30 86 585 1500
محلول شکر خالص   10 50 3 8
سولفونیل کلراید   25 77 2 5
گوگرد   115 239 0.000001 0.00000254
دی اکسید گوگرد   35 95 0.015 0.0381
اسید سولفوریک 5 18 64.6 209000 530900
دی اکسید تیتانیوم   25 77 4000 10200
تولوئن       0 0
خمیر دندان   25 77 150 400
تری کلرواستیک اسید   25 77 0.003 0.00762
تری متیل آمین   -34 -28.3 0.0002 0.000508
سقز       0.0000002 0.000000508
خروجی سولفات اورانیوم   38 100.4 3000 7600
اوره   25 77 5000 12700
روغن سبزیجات   25 77 0 0
شاد   25 77 4 10
آب، مقطر       0.04 0.1016
آب، نیویورک   25 77 72 183
زایلن       0 0
کلرید روی 2.5 15 59 27600 70100
اکسید روی   25 77 2000 5100
سولفات روی 5 18 64.4 19100 48500

جدول کانداکتیویته یا رسانایی انواع محلول ها و مایعات مورد کاربرد یا فراوری در صنایع غذایی
نوع ماده رسانایی الکتریکی     منابع
قهوه 0.0018 s/cm 22°C
قهوه با شیر 0.0036 s/cm 22°C
آب سیب 0.0024 s/cm 22°C
آب انگور 0.0008 s/cm 22°C
لیموناد 0.0012 s/cm 22°C
شربت آب لیمو 0.0012 s/cm 22°C
آب پرتقال 0.0036 s/cm 22°C
شیر پس چرخ 0.0051 s/cm 22°C
شیر کامل 0.0053 s/cm 22°C
آب هویج 0.0115 s/cm 22°C
آب گوجه 0.0169 s/cm 22°C
قهوه 0.182 s/m 25°C
قهوه با شیر 0.357 s/m 25°C
آب سیب 0.239 s/m 25°C
شیر شکلات 3 % چربی 0.433 s/m 25°C
آب گوجه 1.697 s/m 25°C
شیر خام 4,680 µs/cm 20°C
شیر پس چرخ 4,920 µs/cm 20°C
آب پنیر 5,180 µs/cm 20°C
شیر اولترافیلتر شده 278 µs/cm 20°C
پس آب اولترافیلتراسیون 4,762 µs/cm 20°C
محلول وی پروتئین 78% 214 µs/cm 20°C
محلول لاکتوز 5% 27 µs/cm 20°C
محلول اسید آمینه 6.25mM
گلوتامیک اسید 100 µs/cm 20°C
آرجنین 124 µs/cm 20°C
سیستئین 8 µs/cm 20°C
متیونین 7 µs/cm 20°C
محلول اوره 50mg / 100ml 4 µs/cm 20°C
آب نمک 100mg / 100ml
نمک سدیم 1,626 µs/cm 20°C
نمک پتاسیم 1,585 µs/cm 20°C
سدیم لاکتیت 516 µs/cm 20°C
کلرید کلسیم 1,475 µs/cm 20°C
سیترات سدیم 869 µs/cm 20°C
فسفات پتاسیم 1,270 µs/cm 20°C

منابع و مآخذ:
https://www.smartmeasurement.com/calculators-utilities/conductivity/
سایت اندرس + هاوزر؛ روزمونت؛ کرونه؛ یوکوگاوا؛ ABB
عنوان مقاله : فلومتر مغناطیسی در صنایع غذایی ؛ ترجمه و گرد آورنده عطاریان در احیاگران ابزاردقیق تاج

تفاوت بین فناوری فیلدباس و هارت چیست؟

تفاوت بین فناوری فیلدباس و هارت چیست؟

تفاوت بین فناوری فیلدباس و هارت چیست؟ شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که تفاوت عمده بین فناوری فیلد باس و هارت در چیست. اینجا سعی شده ضمن بررسی کارایی هر تکنولوژی به تفاوت ها و نقاط قوت و ضعف آن بپردازیم. Fieldbus یک پروتکل شبکه کامپیوتری است که برای ارتباط...

تولید و لجستیک صنایع نیازمند به اتوماسیون

تولید و لجستیک صنایع نیازمند به اتوماسیون

اتوماسیون صنعتی و صنایع درگیر اتوماسیون صنعتی در حقیقت به استفاده از سیستم های کنترلی مانند کامپیوتر برای کنترل فرآیندهای صنعتی و ماشین آلات اطلاق می گردد. این سیستم های کنترلی برای افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و بهبود ایمنی و کیفیت استفاده می شود. اتوماسیون را می...

جهت جریان در خط لوله با توجه به دبی متر و اندازه گیری جریان چقدر مهم است؟

جهت جریان در خط لوله با توجه به دبی متر و اندازه گیری جریان چقدر مهم است؟

اهمیت جهت جریان در خط لوله با توجه به دبی متر و اندازه گیری جریان جهت جریان در یک خط لوله زمانی که صحبت از دبی متر و اندازه گیری جریان می شود بسیار مهم است. اهمیت جهت جریان در خط لوله با توجه به دبی متر و اندازه گیری جریان به حدی است که می تواند بر دقت اندازه گیری ها...

نزدیک به شما

ارتباط آسان و مستمر با مشتریان هدف ماست

تلفن

09151211239 مهندس رضا تاج

ایمیل

واتساپ

واتساپ

اینستاگرام

اینستاگرام

× در واتساپ در ارتباط باشید