نشانگر RIA452 فرآیند با واحد کنترل پمپProcess indicator with pump control unit RIA452

پروسه متر یا نشانگر فرآیند RIA452 مقادیر اندازه گیری شده آنالوگ را نظارت کرده و نمایش می دهد. از طریق این دستگاه پمپ ها را می توان با ورودی وضعیت های دیجیتال نظارت کرد. RIA452 می تواند برق دو حسگر سیمی متصل شده را مستقیماً تامین کند. حداکثر هشت رله با قابلیت برنامه ریزی مجزا مقادیر اندازه گیری شده را کنترل می کنند. سایر حالت های عملکرد بر روی رله ها عبارتند از نقص سنسور یا دستگاه، عملکرد کنترلی بچ و پمپ. علاوه بر این، RIA452 می تواند به عنوان یک شمارنده از پیش تنظیم شده و برای اندازه گیری جریان در کانال های باز و اندازه گیری سرریزها استفاده شود.

در صورت نیاز به مشاوره لطفا با ما تماس بگیرید!
× در واتساپ در ارتباط باشید