ساخت وطراحی ابزار دقیق

  • آنالایزرهای گاز الکتروشیمیایی آمپرومتریک
  • آنالایزرهای گاز NDIR
  • لاگر و سیستم تله متری فشار،دما،رطوبت،سطح مایعات،دبی
× در واتساپ در ارتباط باشید